Kohti luontopositiivista Suomea

Toimintaympäristömme on erilaisten nopeiden, mutta myös pitkäkestoisten kriisien vuoksi jatkuvassa muutoksessa. Luontokato eli luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on keskeisimpiä tekijöitä koronapandemian taustalla. Ekologiset ratkaisut toisaalta korostuvat voimakkaasti toipuessamme nykyisistä kriiseistä.

Edelläkävijät suunnittelevat toimintaansa systemaattisen luontovaikutusten arvioinnin ja kädenjälki-ajattelun kautta: luontohaittojen vähentämisen ohella on tärkeää tarkastella myös sitä, miten käännämme muutoksen suuntaa kohti luontopositiivisuutta. Luontopositiivisuus tavoittelee luonnon tilan kohentamista siitä mitä se nyt on.

Haluamme edistää toimijoiden yhteistyötä ja tavoitteiden saavuttamista luonnon monimuotoisuudessa ja luontopositiivisuudessa. Kokosimme asiantuntijoiden näkemyksiä ja käytännön tekoja avuksesi tälle sivustolle.

Ajankohtaista

Luontokadon pysäyttämistä edistää rahavirtojen ohjaaminen toimintaan, joka vahvistaa luontoa. Uusi luontoraportoinnin viitekehys, Taskforce for Nature-related Financial Disclosures (TNFD) pyrkii vaikuttamaan tähän. Laadimme viitekehyksestä pikaoppaan,  jonka avulla saat nopeasti käsityksen, mistä on kyse ja miten TNFD voi tukea liiketoimintaasi.
 
 

Rambollin luontoasiantuntija, biologi Jani Järvi esittelee Suomen luonnossa esiintyviä lajeja, niiden levinneisyyttä ja uhanalaisuutta. Kuukauden laji -esittelyissä tuodaan lajitietouden lisäksi esille sitä, miten Rambollin luontoasiantuntijat selvittävät lajien esiintymistä ja miten luonnon monimuotoisuutta turvataan projekteissa.

 
Luonnonsuojelulain uudistus - mitä uutta laki pitää sisällään?

Luonnonsuojelulain uudistamisen taustalla on muun muassa tarve pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden heikentyminen.

Kokosimme lain sisällöstä kuusi uudistusta, jotka teollisuuden yritysten on tärkeää tietää.

Lue lisää

Tieteeseen perustuvat luontotavoitteet auttavat yrityksiä toimimaan vastuullisemmin

Vastuullinen yritys suunnittelee ja mittaa luontotyötään systemaattisesti ja tutkittuun tietoon perustuen. Vuonna 2023 julkaistu tieteeseen perustuvien luontotavoitteiden viitekehys auttaa yrityksiä tekemään tehokkaita ja oikein suunnattuja päätöksiä.

Lue lisää

Kohti luontopositiivisuutta: Näkökulmia tuulivoimayrityksestä

Luonto- ja ympäristövaikutuksiin liittyvä vastuullisuus näkyy yritysten strategioissa ja tavoitteissa. Myös päivittyvä lainsäädäntö tuo mahdollisuuksia ja velvoitteita yritysten luontotyöhön. Kuinka tuulivoimayrityksessä voidaan ja on kannattavaa edetä kohti luontopositiivisuutta?

Lue lisää

Kolme askelta kohti luontopositiivisuutta

Luonnon monimuotoisuus on myös Suomessa köyhtynyt yhä kiihtyvämpään tahtiin. Suomen luontotyypeistä jo puolet ovat uhanalaisia.

Tarvitaan aikamoinen loikka kohti luontopositiivisuutta eli sitä, että luontohaittojen minimoimisen ohella tavoittelemme myös ekosysteemien tilan kohentamista. Suuren loikan ottaminen on syytä tehdä askel kerrallaan.

Lue lisää

Biodiversiteetti liiketoiminnan mahdollistajana

Viime aikoina, vihdoinkin, luontopääoman merkitys ihmiselle ja taloudelle on noussut vahvemmin esille. Sijoittajat ovat heräämässä riskeihin, joita luonnon tuhoutuminen aiheuttaa yhteiskunnalle. Luonnon monimuotoisuuden kato on maailmanlaajuinen ilmiö, joka vaikuttaa niin ihmisten elämään ja yritysten liiketoimintaan.

Lue lisää

Luontodialogi: Yrityksillä suuri rooli luontokadon pysäyttämisessä

Sitran maaliskuisena luontodialogipäivänä keskusteltiin luonnosta, sen merkityksestä ja luontokadon pysäyttämisestä yhteensä 95 järjestäjätahon toimesta. Keskustelujen yhteenveto on nyt julkaistu, ja se luo pohjaa Sitran Luontoviisas Suomi 2035 -visiolle. Osallistuimme dialogipäivään toteuttamalla yritysten välisen keskustelun luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä käytännön toimenpiteistä ja ratkaisuista.

Lue lisää

Only one Earth: Elämme yli yhteisen maapallomme rajojen

Yhteiskuntamme kuluttaa luonnonresursseja 1,75 kertaa nopeammin kuin niitä syntyy. Sekä ilmasto- että biodiversiteettikriisi vaativat välittömiä toimenpiteitä. Tiedämme kuitenkin jo, miten kohtaamamme haasteet voidaan ratkaista. Nyt on aika toimia.

  1. Ilmaston osalta meillä on kansainvälinen, oikeudellisesti sitova Pariisin ilmastosopimus. Luontoon liittyen tarvitaan yhtä sitovat ja kunnianhimoiset tavoitteet.
  2. Yritysten on tehtävä enemmän ja toimittava nopeammin.
  3. Meidän kaikkien täytyy tehdä osamme kriisien selättämiseksi. 

Lue lisää (englanniksi)

Vastuullinen yritys - tulevaisuuden menestyjä

Vastuullisuus ja vihreä siirtymä näkyvät yritysten arvoissa ja toiminnassa yhä vahvemmin, ja tuovat yrityksille myös liiketoiminnallisia mahdollisuuksia.

Miten vastuullisuus jo näkyy yritysten ja organisaatioiden toiminnassa? Tutustu asiantuntijoiden näkemyksiin ja puheenvuoroihin aiheesta.

Lue lisää

EU-taksonomia - kohti kestävämpää liiketoimintaa

Eurooppa on ensimmäinen maanosa, josta tulee hiilineutraali. EU on luonut Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) edistämään tätä tavoitetta.

Osana ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän, taksonomian, jonka avulla toiminnot voidaan tunnistaa kestäviksi. Kokosimme yrityksesi avuksi tietoa taksonomiasta ja mitä se tarkoittaa toiminnallenne. Lataa myös kätevä opas taksonomiaan!

Lue lisää

Projektiesimerkkejä

Kokosimme konkreettisia esimerkkejä hankkeista, joissa edistetään luonnon monimuotoisuutta. Lue sivustolta mm. miten väylähankkeissa suojellaan uhanalaisia kasveja, millaista työtä St1 ja Kemianteollisuus on tehnyt luonnon monimuotoisuuden eteen, miten olemme edistäneet luontopohjaisia ratkaisuja yhdessä Sitran ja FIBSin kanssa ja kuinka luonnonmukaista hulevesien hallintaa suunnitellaan käytännössä.

Ratkaisumme ja palvelumme

Autamme saavuttamaan luonnon monimuotoisuuteen ja kestävyyteen liittyvät tavoitteesi ja ratkaisemaan haasteet polulla kohti luontopositiivisempaa liiketoimintaa.

Miten luonto tämän ratkaisisi?

Uudistavassa suunnittelussa luonto toimii käsikirjana

Ihmisen toiminta - maailmanlaajuisen väestönkasvun ja kaupungistumisen lisäksi - on johtanut rajuihin muutoksiin ja kestävyyshaasteisiin ihmisen ja luonnon välisissä järjestelmissä. Tarvitaan uudenlaista ajattelua ja nopeampia toimia. Apuun tulee uudistava suunnittelu, jossa luonto toimii suunnittelun käsikirjana.

Lue lisää

Työkalu luonnon monimuotoisuuden mittaamiseen

Biodiversity Metric

Toimme Suomen markkinoille biodiversiteetin laskennalliseen tarkasteluun keskittyvän menetelmän alue- ja kiinteistörakentamisen hankkeisiin. Työkalun avulla asiakkaamme voivat seurata tekemiensä toimien vaikuttavuutta ja omia tavoitteitaan luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta.

Tutustu ja tilaa esittely

Malli luontopohjaisiin hulevesiratkaisuihin

NBS Multi-Analysis by Ramboll

Hyvin suunnitellut luontopohjaiset hulevesiratkaisut edistävät hyvinvointia ja lisäävät kaupunkien turvallisuutta, viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta. Palvelumme avulla kaupungit ja kunnat voivat tunnistaa ja priorisoida luontopohjaisia hulevesiratkaisuja.

Työkalupakki elävään ja kestävään kaupunkikehitykseen

Livcy by Ramboll

Monipuolinen, kestävä, hyvinvoiva ja muuntautumiskykyinen kaupunkiympäristö tukee asukkaidensa hyvinvointia, arjen sujuvuutta ja onnellisuutta. Livcy auttaa löytämään alueen vahvuudet ja vetovoimatekijät sekä tunnistamaan kehityskohteet. 

Tutustu

Työkalu kestävään kunnostushankkeeseen

SURE by Ramboll

Kestävällä maaperän kunnostuksella luodaan edellytyksiä hyvinvoivalle ympäristölle ja yhteiskunnalle sekä kannattavalle liiketoiminnalle. Maksuton työkalumme auttaa toteuttamaan kunnostushankkeen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tutustu

ELearning

Johdanto kestävään kehitykseen

Kestävän kehityksen haltuunotto ja kehittäminen yrityksissä edellyttää henkilöstön osaamisen kehittämistä kyseisestä teemasta. Oletko valmis sitouttamaan henkilöstösi kestävään muutokseen ja siirtymään sanoista tekoihin? Johdanto kestävään kehitykseen -eLearning on kevyt ja helppo opiskeltava painavasta asiasta.

Kurssin läpikäynti on mielekästä ja mukaansatempaavaa. Se aktivoi ajattelemaan ja tehostaa oppimista pohdintakysymyksillä sekä harjoituksilla. eLearning tarjoaa koulutusta juuri silloin , kun se teidän yrityksellenne parhaiten sopii. Voimme räätälöidä kurssisisällön yrityksenne tarpeisiin.

Tutustu palveluihimme

Tästä löydät valikoiman palveluitamme, joilla edistämme luonnon monimuotoisuuteen liittyviä yritysten ja organisaatioiden tavoitteita. Kaikki Rambollin palvelut löydät täältä

Luontopääomaan liittyvät selvitykset

Luonnonvarojen huvetessa yritysten on yhä tärkeämpää tunnistaa toimintansa vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, omaan luontopääomaan ja elinympäristöomaisuuteen. Tunnistamalla ympäristöön kohdistuvat riippuvuussuhteet yritykset voivat kohdistaa resurssit ja toimenpiteet kestävyyden kannalta kriittisiin kohteisiin.

Luontopääoman hallinnan avulla tuemme yrityksiä heidän vastuullisuutensa ja kestävän kehityksen huomioimisessa. Kartoitamme yritysten vaikutuksia, mahdollisuuksia ja riskejä ja autamme tunnistamaan merkitykselliset ympäristöön kohdistuvat seikat.

Ota yhteyttä

Saara Vauramo
saara.vauramo@ramboll.fi

Ekologinen riskinarviointi

Asiantuntijamme laativat ekologisten riskien arviointeja esimerkiksi pilaantuneiden alueiden kunnostusvaihtoehtojen vertailun tueksi sekä ympäristövaikutusten arviointeihin ja teollisuuslaitosten riskinarviointeihin liittyen. Lisäksi voimme hyödyntää Rambollin asiantuntijaverkostoa ekologisissa riskinarvioissa, joita laaditaan uusille kemikaaleille ennen niiden markkinoille tuloa sekä maatalous- ja teollisuuskemikaalien käyttöön liittyvissä riskinarvioissa.

Ota yhteyttä

Jarno Laitinen
jarno.laitinen@ramboll.fi

Ekosysteemipalvelut

Ekosysteemipalvelut ovat luonnon tuottamia hyötyjä ihmiselle. Niiden huomioiminen etenkin maankäytön suunnittelussa on ajankohtaista. Teemme selvityksiä niin maakunta-, yleis- kuin asemakaavatasollekin. Laadimme yrityksille myös strategioita ja vaikutusten arviointeja liittyen ekosysteemipalveluihin ja luonnonvaroihin. Ekologisten verkostojen selvityksiä teemme etenkin maakuntakaavoituksen tueksi, mutta myös yleiskaavatasolla tähän on kasvava tarve.

Ota yhteyttä

Tiina Virta
tiina.virta@ramboll.fi

Mervi Kokkila
mervi.kokkila@ramboll.fi

Luonto- ja lajistoselvitykset

Luonto- ja lajistoselvityksiä tarvitaan kaavoituksessa, ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä sekä osana ympäristö- ja vesilain mukaisia lupaprosesseja. Luontoselvitykset myös toimivat hankkeen tai kaavan vaikutusten arvioinnin lähtökohtana sekä maankäytön suunnittelun tukena. Omat vaatimuksensa selvitysten sisältöön tuovat mm. luonnonsuojelulain, vesilain, metsälain, ympäristönsuojelulain ja YVA-lain sekä EU:n luonto- ja lintudirektiivien säädökset.

Luontoselvitykset kannattaa tilata hyvissä ajoin, jotta ne voidaan tehdä luotettavasti, kullekin lajille optimaaliseen aikaan. Samalla varmistetaan esimerkiksi kaava-, YVA- tai lupaprosessin eteneminen sujuvasti.

Ota yhteyttä

Saara Vauramo
saara.vauramo@ramboll.fi

Ville Yli-Teevahainen
ville.yli-teevahainen@ramboll.fi

Vesiympäristön tutkimus

Tuotamme tutkimustietoa vesiympäristöstä hankkeiden suunnittelun tueksi ja ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Palveluihimme kuuluvat muun muassa veden ja sedimentin laadun tutkimukset, hydrologiset selvitykset, kalastusta, kalastoa ja muuta vesieliöstöä koskevat selvitykset sekä vesiympäristöä ja valuma-alueita koskevien kunnostusten suunnittelu ja lupahakemusten laadinta. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi ELY-keskukset, kunnat ja kaupungit sekä yhdistykset ja yritykset.

Ota yhteyttä

Sanna Sopanen
sanna.sopanen@ramboll.fi

Hulevedet

Onnistuneella hulevesien hallinnalla turvataan kaupungistuvalla alueella luonnonmukainen hydrologinen kierto sekä säilytetään vesistöihin ja pohjavesiin päätyvien valumavesien hyvä laatu. Samalla lisätään kaupunkiympäristön viihtyisyyttä ja ekologista monimuotoisuutta. 

Meillä on kokemusta niin yksittäisten kaava-alueiden hulevesiongelmien ratkaisuista kuin miljoonakaupunkien strategisten vesienhallinnan järjestelmien suunnittelusta. Osaamisemme kattaa hulevesien hallintaan liittyvät palvelut aina selvityksistä toteutussuunnitteluun asti. Suunnittelussamme otamme lähtökohtaisesti huomioon hulevesien laadun ja määrän sekä tulvariskit ja luontoarvot. Lähestymme suunnittelukohteitamme sinivihernäkökulman (Blue&Green) mukaisesti niin, että hulevesiä hyödynnetään laadukkaan asuinympäristön suunnittelussa. 

Ota yhteyttä

Sari Suvanto
sari.suvanto@ramboll.fi

Maisemasuunnittelu

Ilmastonmuutos ja kaupunkien tiivistyminen tuovat kaupungeille uudenlaisia haasteita. Maaperän, vesiekosysteemien ja kasvillisuuden muodostamat vesi- ja viherverkostot, sinivihreä infrastruktuuri sekä resurssien ja materiaalien kestävä käyttö ovat avainasemassa kaupunkien sopeutumiskyvyn vahvistamisessa. Edistämme maisemasuunnittelussa elinkaareltaan parhaita ratkaisuvaihtoehtoja ja hyödynnämme maiseman elinvoimaisuuden turvaamisessa luonnon omia prosesseja.

Ota yhteyttä

Elina Kalliala
elina.kalliala@ramboll.fi

Ota yhteyttä