Ratkaisu kestävän rakentamisen optimointiin

ZERO by Ramboll

Kestävillä valinnoilla kohti vähähiilistä rakentamista

ZERO by Ramboll on kehittämämme digitaalinen palvelu, joka auttaa asettamaan esimerkiksi aluekehitys- tai rakennushankkeelle sopivimmat päästötavoitteet. Rakentaminen ja kiinteistöjen käyttö on merkittävä hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja, joten kiinteistö- ja rakennusalaa on kehitettävä hiilineutraaliksi. ZEROn avulla päätöksenteko tätä kohti on mahdollista.

ZEROlla voidaan tehdä jopa tuhansia erilaisia tarkasteluja hankkeeseen liittyen. Asiantuntijamme huomioivat tarkasteluja tehdessään aina asiakkaan ja hankkeen erityispiirteet. Asiakas löytää tarvitsemansa tiedot päätöksentekoa varten selkeästä ZERO-käyttöliittymästä.

Tarkkaa tietoa hankkeen päätöksenteon tueksi

ZEROn selainpohjaisessa ja interaktiivisessa käyttöliittymässä asiakas löytää kaiken tarvitsemansa tiedon päätöksentekoa varten. Käyttöliittymä voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan.

ZEROn avulla voidaan vertailla eri ratkaisujen

  • taloudellista kannattavuutta
  • elinkaarikustannusta
  • päästövaikutuksia

ZEROn avulla voidaan ottaa huomioon myös ratkaisujen vaikutukset sisäilmaston laatutasoon.

Järjestelmässä voidaan myös tuottaa erilaisia skenaariotarkasteluja eri päästöprofiileilla ja kustannusparametreilla. Näin asiakas saa kattavasti tietoa eri vaihtoehdoista ja päätöksenteko helpottuu.

ZERO-hankkeen toteutus askel askeleelta

Huomioimme aina asiakkaan ja hankkeen erityispiirteet. Voimme sisällyttää laskelmaan tuhansia eri ratkaisuja.

1) Asiantuntijamme määrittää asiakkaan kanssa hankkeessa tarkasteltavat tavoitteet ja soveltuvat tekniset ratkaisut.

2) Laskemme ja simuloimme ZERO-palvelun avulla kaikki hankkeessa käytetyt mahdolliset ratkaisut. 

3) Asiakas löytää kaiken tarvitsemansa tiedon päätöksentekoa varten helposti ZEROn käyttöliittymästä. 

4) ZEROn tuottaman tarkan tiedon perusteella määrittelemme hankkeelle parhaat yksilölliset suunnitteluratkaisut ja tavoitteet, joiden pohjalta suunnittelua lähdetään edistämään

ZEROa voidaan hyödyntää laajasti erilaisissa rakentamisen projekteissa

Tunnistamme ja huomioimme laskennassa projektien erityispiirteet kuten rakennustyypit, hiilineutraaliustavoitteet sekä tavoitellun kulupohjan.

Olemme hyödyntäneet ZEROa muun muassa aluekehityksessä, uudis- ja korjausrakentamisessa, kiinteistöjen hallinnassa, tiekarttojen laatimisessa sekä konsptikehityksessä. 

Hankkeissa tarkasteltavia tavoitteita ovat muun muassa:

  • hiilijalanjälki

  • energiakustannus ja energiakäytön päästöt
  • investointi- ja elinkaarikustannus
  • sisäilmaston laatutaso

Ota yhteyttä

Kysy lisää, miten ZERO auttaa optimoimaan kestävää rakentamista.