Webbinarium - Invasiva arter

Vad är en invasiv art och varför är spridningen av invasiva arter ett stort hot mot den biologiska mångfalden?

Vi befinner oss just nu i vad som kallas det sjätte massutdöendet av arter. Den biologiska mångfalden minskar över hela världen och tre fjärdedelar av alla arter på jorden riskerar att försvinna under de närmaste århundradena.  Enligt naturvårdsverket är spridningen av invasiva arter är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i Sverige, men kunskapsbristen är stor. Vad kan vi göra som privatpersoner, företag och som samhälle för att bekämpa invasiva arter?

Vi har också en inspelning av ett tidigare webbinarium om biologisk mångfald som du också får tillgång till.

Webbinarieledare

Ramboll Environment & Health

Sara Snöbohm

Sara har examen i både biologi och miljöekonomi, vilket gett henne ett tvärvetenskapligt perspektiv för frågor inom hållbarhet och miljö. Sara har under den senaste tiden fokuserat på EU-taxonomin som kommer att påverka många svenska företag, inte minst gällande biologisk mångfald och invasiva arter.

Ramboll Environment & Health

Joseph Wastie

Joseph fascineras av samspelet mellan ekosystem och människan och har arbetatunder många år som biolog och med praktisk naturvård och kunskapsbyggande insatser för en hållbar utveckling. Han har arbetat i en rad olika projekt för att öka biologisk mångfald, bland annat med fokus på invasiva arter.