Aftagermarkedet for
Power-to-X

Power-to-X udgør et essentielt element i den grønne omstilling og anses for en af de vigtigste teknologier, der kan bidrage til nedbringelse af CO2-emissionerne og til opnåelse af Danmarks klimamål. Men hvad skal der til for at få gang i aftagermarkedet?

Ny holdningsundersøgelse:

De vigtigste aktører om aftagermarkedet for grøn brint og e-fuels

Hvad skal der til for at skabe et aftagermarked for grøn brint og elektrobrændsler (e-fuels) i Danmark, så den tunge vejtransport, luft- og skibsfart kan bidrage til Danmarks mål om 70% CO2-reduktion i 2030 og til et dansk brinteventyr i udlandet? Det har Rambøll spurgt de vigtigste aktører inden for Power-to-X (PtX) på det danske marked om.

Undersøgelsens resultater peger på, at etablering af en brintinfrastruktur er den vigtigste forudsætning for, at transportsektoren kan bidrage væsentligt til den grønne omstilling og CO2-reduktioner i 2030.

Vil du vide mere?
Læs eller download undersøgelsens resultater her.

Nøgletal

48%

Mener, at skibsfarten er den sektor, der har det største potentiale for at etablere et aftagermarked

93%

Mener, at politikerne har det største ansvar for at skabe et aftagermarked via forbedrede rammevilkår og støtteordninger

69%

Mener, at etablering af et dansk aftagermarked er en forudsætning for eksport

Hvordan får vi i Danmark sat gang i et aftagermarked for grøn brint og elektrobrændsler (e-fuels)

Vi har stillet 105 virksomheder i hele værdikæden en række spørgsmål om Power-to-X. Få svar på:

  • I hvilke sektorer er der det største potentiale for at etablere et aftagermarked for grøn brint og e-fuels inden 2030?

  • Hvad er de største hindringer for, at transportsektoren kan bidrage væsentligt til grøn omstilling? Hvad er de væsentligste lovmæssige forudsætninger for at skabe et aftagermarked for grøn brint og e-fuels i Danmark? Og hvem har ansvaret for at igangsætte dette?

  • I hvilken grad er etableringen af et dansk aftagermarked for grøn brint og e-fuels en forudsætning for at eksportere grøn brint og e-fuels uden for Danmark, og hvad er andre vigtige forudsætninger for dette?

Få adgang til undersøgelsens resultater.

God fornøjelse. 

Flere indsigter

 

Sådan kan Power-to-X hjælpe dansk erhverv og økonomi med at nå længere end 70 procents-målet

Højere ambitioner inden for Power-to-X vil gavne dansk erhverv og økonomi. Det viser en analyse udarbejdet af Rambøll for Dansk Energi. I analysen har Rambøll undersøgt mulige gevinster og erhvervspotentialer ved Power-to-X, der rækker længere end målsætningen på 70 procents CO2-reduktion i 2030.

Læs analysen her

Syv anbefalinger til regeringens CCUS-strategi

Rambøll har sammen med DI Energi, Haldor Topsøe og mere end 30 andre virksomheder i Advisory Board for PtX/CCU udarbejdet anbefalinger til regeringens kommende strategi for CO2-fangst, anvendelse og lagring (CCUS).

Se anbefalingerne her

PtX-branchen: 10 GW mere vedvarende energi, subsidier og indførelse af CO2-afgift er forudsætninger for at høste dansk PtX-potentiale

Den danske PtX-branche mener, at PtX-teknologien kan bidrage væsentligt til regeringens mål om CO2-reduktioner i 2030. Men det kræver en markant udbygning af vedvarende energi, subsidier til modning og skalering af projekter og indførelse af CO2-afgift. Og så skal rammevilkårene på plads, hvis Danmark skal indtage en global førerposition.

Læs analysen her

Kontakt os

Anders Nimgaard Schultz

Direktør, Power-to-X & Gasinfrastruktur

asns@ramboll.com

+45 51 61 33 95