Brukermedvirkning i utforming av pedagogiske arealer – hvorfor og hvordan?

 

Rambøll ønsker velkommen til webinar 22. september!

 

Agenda

09.00-09.05 - Velkommen v/Rambøll

09.05-10.25 - Presentasjoner

 

Siv Stavem

 

Hvorfor har vi medvirkning?
Siv Stavem, fagspesialist i Norconsult og ph.d.-kandidat

 

Ivar Nordmo

 

Hvordan har UiB arbeidet med visjoner for fremtidens læringsarealer og hvordan følges de opp?
Ivar Nordmo, 1. amanuensis i universitetspedagogikk, rådgiver for utvikling av læringsarealer ved Universitetet i Bergen

 

Lars Jarle Nore  Anne Sarto Brukerinvolvering i lys av campusutvikling ved NTNU
Lars Jarle Nore, sivilarkitekt og markedssjef Arkitektur og plan i Henning Larsen og Anne Sarto, arkitekt og partner i mtre 
  Kjersti Folvik Oslobyggs visjoner og planer for skolebyggene
Kjersti Folvik, divisjonsdirektør Porteføljeutvikling i Oslobygg

10.25-10.55 - Panelsamtale

10.55-11.00 - Avsluttende kommentar fra Rambøll

Meld deg på webinar!

Dette webinaret tar utgangspunkt i hvorfor- og hvordan vi kan tilrettelegge for brukermedvirkning i utformingen av fremtidens pedagogiske arealer. Tilretteleggelse for medvirkning i utforming av prosjektene i både tidligfase, detalj- og gjennomføringsfasen er viktig for å oppnå ønsket effekt og sørge for at prosjektene når sine mål. 


Webinaret passer for alle som jobber med undervisningsbyggsektoren - fra byggherrer til entreprenører, eller de som har sitt arbeidssted ved universitet og skoler.

Foredragsholdere

Siv Stavem, Norconsult - Fagspesialist og ph.d.-kandidat

Siv Stavem er pedagog og skoleplanlegger, og har ledet den nasjonale rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. 

Hun har representerte norske myndigheter i OECDs ekspertgruppe for fysisk læringsmiljø og har bred erfaring med brukerprosesser, areal- og funksjonsprogrammering samt skolestrukturutredninger. Sivs pågående ph.d.-prosjekt dreier seg om hvordan utdanningspolicy «oversettes» i læringsmiljøene via areal- og funksjonsprogrammene.

En aktuell forskningsartikkel (med open access) ligger her: Transitions through remodelling teaching and learning environments (uio.no).

Ivar Nordmo, Universitetet i Bergen

1. amanuensis universitetspedagogikk
Ivar Nordmo, ph.d. er førsteamanuensis i universitetspedagogikk og rådgiver i utvikling av læringsarealer ved Universitetet i Bergen.

Han har 30 års erfaring med undervisning og veiledning av universitetets lærerstab i hvordan å legge til rette for gode læringsprosesser. De siste 5 årene har han jobbet spesielt med utvikling av det fysiske læringsmiljøet. Ivar har også utdanning og bakgrunn som arkitekt.

Lars Jarle Nore, Sivilarkitekt og markedssjef i Arkitektur og plan

Lars Jarle Nore har i en årrekke jobbet med tidligfaseprosesser knyttet til bygningsprogrammering, brukerprosesser og mulighetsstudier for store komplekse byggeprosjekter.

På CVen står prosjekter som nytt regjeringskvartal, Campus NTNU, flere prosjekter for Universitetet I Bergen, samt en rekke videregående skoler og grunnskolebygg.

Anne Sarto, mtre - Arkitekt og partner

Anne Sarto spesialiserer seg på klientrådgivning, prosess- og prosjektledelse, kommunikasjonsstyring, brukerinvolvering og tilrettelegging av workshops for ledere og ansatte. Anne brenner for å utvikle prosessdesign og drive prosessledelse av komplekse prosjekt med mange involverte brukere. Hun har et spesielt fokus på, og erfaring med involvering og tilrettelegging av brukere i alle faser, fra programmering til innflytting.

Kjersti Folvik, Oslobygg - Divisjonsdirektør Porteføljeutvikling

Kjersti Folvik er divisjonsdirektør for porteføljeutvikling i Oslobygg. Sammenslåingen av tidligere Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og Kultur- og idrettsbygg, samt utbyggingsvirksomheten til Boligbygg, gjør Oslobygg til en av landets største byggherrer og eiendomsaktører. Kjersti er utdannet sivilingeniør med tilleggsutdannelse i styring og ledelse. Hun har lang erfaring fra bygg- og eiendomsnæringen, både som rådgiver, forsker, byggherre og i bransjeforening. Hun har et særlig engasjement for bærekraftig bygg- og byutvikling.