Lanseringen av IT i praksis 2021:

Få nyeste status på det digitale Norge

Rambøll Management Consulting har for 14. gang gjennomført undersøkelsen IT i praksis, og 2. september 2021 ønsker vi deg velkommen til lansering.


IT i praksis måler den digitale temperaturen

Med utgangspunkt i digitaliseringsstrategien retter vi søkelyset mot digitaliseringsarbeid i offentlig sektor. I år ser vi i tillegg på bærekraft og hvordan offentlige virksomheter jobber med å nå FNs bærekraftsmål.

Dato: 2. september, 2021
Tid: 09.30 - 11.00
Sted: Digitalt – link blir sendt i forkant av arrangementet.

Vi har invitert sentrale aktører fra digitaliseringsarbeid til å delta i en politisk og faglig debatt.

Du kan blant annet møte:

- Øyvind Husby, IKT-Norge
- Leif Arne Brandsæter, Visma
- Knut K. Bjorgaas, Digitaliseringsdirektoratet
- Paul Chaffey, Statssekretær for distrikts- og digitaliseringsministeren
- Robert Steen - Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester
- Bjørn Villa, Trondheim kommune
- Heidi Brunborg, Lånekassen
- Kristin Weidemann Wieland, Områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.

Meld deg på digital lansering for å holde deg oppdatert om digitaliseringsarbeid i offentlig sektor og hør på spennende diskusjoner

Foreløpig ser vi for oss følgende temaer:

- Digital kompetanse

- Sammenhengende tjenester og finansieringsmodeller

- Digitaliseringens rolle i bærekraftig utvikling

- Deling av data – hvorfor ser vi ikke effekter?

Følg med her på vår hjemmesiden for oppdatert program

Meld deg på lanseringen her

Mer om de digitale temaene

Digital kompetanse

I den siste tiden har det vært flere alvorlige datainnbrudd, blant annet ved Østre Toten kommune og Stortinget.

Er den digitale kompetansen god nok i offentlig sektor, og hvilken grad bør det offentlige samarbeidet med det private om å sikre nødvendig kompetanse?

Sammenhengende tjenester og finansieringsmodeller

Flere offentlige virksomheter lykkes med å utvikle sammenhengende digitale tjenester til glede for innbyggerne som skal bruke dem. Likevel er det en vei å gå for å få flere virksomheter dit og finansiering nevnes ofte blant de største hindringene. Kan politikerne spille en rolle i å gjøre det lettere å utvikle sammenhengende tjenester?

Digitaliseringens rolle i bærekraftig utvikling

Regjeringen har en handlingsplan for grønne anskaffelser på trappene - hvor stor del skal bærekraft ha i den digitale transformasjonen av offentlig sektor, og hvilke roller og ansvar skal det offentlige og private leverandører ha for at digitaliseringen bidrar til bærekraft?

Deling av data – hvorfor ser vi ikke effekter?

Deling av data skal gjøre offentlig sektor bedre i stand til å lage ny og mer sammenhengende tjenester for innbyggerne. Likevel har det vært en vedvarende utfordring for det offentlige å utnytte potensiale i dataen - hva skal til for at deling av data får de effektene man ønsker?

Samarbeidspartnere for IT i praksis 2021

ITIP-NO