Bestill IT i praksis-dashboard

Få et oppdatert innblikk i hvordan offentlige virksomheter arbeider med digitalisering og innovasjon. Du og din virksomhet får tilgang til IT i praksis-dashboardet, tall og analyser i 12 måneder for kun 5.000 kr. eks mva.

Unik innsikt i digital modenhet

Rambølls IT i praksis-dashboard er en ny og unik visuell fremstilling av store mengder data om digitalisering i norsk offentlig sektor. Dashboardet omfatter data fra IT i praksis 2021-undersøkelsen, som er blant de mest omfattende undersøkelsene av sitt slag i Norge.

Dashboardet gir en unik innsikt i digital modenhet og status for digitalisering i statlige virksomheter og kommuner. Dashboardet tar utgangspunkt i regjeringen og KS digitaliseringsstrategi.

Det er delt inn i områdene digital modenhet, samt mål for 2025 og tilknyttede innsatsområder i strategien.


Basert på virksomhetsledere og digitaliseringsledere

Fremstillingen er basert på virksomhetsledere og digitaliseringslederes egenrapportering gjennom IT i praksis.

Rambølls IT i praksis-dashboard er et svært nyttig verktøy for offentlige virksomheter i sitt digitaliserings- og innovasjonsarbeid.

Det vil også være nyttig for sentrale premissgivere for dette arbeidet.

Du vil motta en personlig lenke på e-post ved registrering

Tilgang til Rambølls digitale IT i praksis-dashboard koster kroner 5000 kr. eks mva, og gir tilgang for deg og din virksomhetet i 12 mnd. Tall og analyser tilgjengeliggjort gjennom dashboardet kan benyttes fritt innenfor virksomheten.

Ved ekstern bruk skal alltid IT i praksis angis som kilde.

Påloggingsdetaljer kan deles internt i virksomheten, men skal ikke spres utenfor egen virksomhet. Studenter som ønsker tilgang for utdannelsesformål bes ta kontakt med oss på e-post for nærmere info.

Bestill IT i praksis Dashboardet

Samarbeidspartnere for IT i praksis 2021 er:

ITIP-NO