Bestill IT i praksis-dashboard

Få et oppdatert innblikk i hvordan offentlige virksomheter arbeider med digitalisering og innovasjon.

Unik innsikt i digital modenhet

Rambølls IT i praksis-dashboard er en ny og unik visuell fremstilling av store mengder data om digitalisering i norsk offentlig sektor. Dashboardet omfatter data fra IT i praksis 2020-undersøkelsen, som er blant de mest omfattende undersøkelsene av sitt slag i Norge.

Dashboardet gir en unik innsikt i digital modenhet og status for digitalisering i statlige virksomheter og kommuner. Dashboardet tar utgangspunkt i regjeringen og KS digitaliseringsstrategi. Det er delt inn i områdene digital modenhet, samt mål for 2025 og tilknyttede innsatsområder i strategien.Basert på virksomhetsledere og digitaliseringsledere

Fremstillingen er basert på virksomhetsledere og digitaliseringslederes egenrapportering gjennom IT i praksis.

Rambølls IT i praksis-dashboard er et svært nyttig verktøy for offentlige virksomheter i sitt digitaliserings- og innovasjonsarbeid. Det vil også være nyttig for sentrale premissgivere for dette arbeidet.

Du vil motta en personlig lenke på e-post ved registrering

Tilgang til Rambølls digitale IT i praksis-dashboard koster kroner 9.900 eks mva, og gir tilgang for deg og din virksomhetet i 12 mnd.

Tall og analyser tilgjengeliggjort gjennom dashboardet kan benyttes fritt innenfor virksomheten. Ved ekstern bruk skal alltid IT i praksis angis som kilde.

Påloggingsdetaljer kan deles internt i virksomheten, men skal ikke spres utenfor egen virksomhet. Studenter som ønsker tilgang for utdannelsesformål bes ta kontakt med oss på e-post for nærmere info.

Bestill IT i praksis Dashboardet

Innsikterne fra IT i praksis bliver bragt til dig av:

ITIP-NO