Bestill IT i praksis 2021

Få et unikt og oppdatert innblikk i hvordan offentlige virksomheter arbeider med digitalisering og innovasjon.

Digitalisering, innovasjon og bærekraft i offentlig sektor.

Tema for IT i praksis 2021 er regjeringens og KS sin digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. Vi undersøker og vurderer hvordan stat og kommune følger opp denne, fordelt på strategiens mål for 2025 og tilknyttede innsatsområder.

Vi måler i tillegg innbyggernes holdninger og erfaringer med digitale offentlige tjenester – og kommunikasjonen med det offentlige.

"Gjennom funn fra praksisfeltet, og Rambølls erfaringer, ønsker vi å måle temperaturen på digitalisering i stat og kommune og virksomhetenes etterlevelse av digitaliseringsstrategien."

Morten Skodbo, administrerende direktør,
Rambøll Management Consulting

Rambøll Management Consulting utgir IT i praksis i samarbeid med IKT-Norge, Visma, Digitaliseringsdirektoratet og NTNU.


Måler den digitale temperaturen

IT i praksis kartlegger strategi, ledelse, trender og erfaringer innen strategisk bruk av IT og digitalisering i de største offentlige statlige virksomhetene og kommunene i Norge.

I rapporten presenteres og analyseres resultatene fordelt på en rekke ulike temaer, kombinert med Rambølls erfaringer og rådgivning.

Undersøkelsen er med på å danne et faktabasert fundament for digitaliseringsdebatten i Norge.

Et nyttig redskap for offentlige virksomhetsledere

IT i praksis er også et nyttig redskap for offentlige virksomhetsledere, og digitaliserings- eller IT-ledere, i deres daglige arbeid med digitalisering og innovasjon.

IT i praksis 2021 er GRATIS å laste ned og du vil motta rapporten på e-post ved registrering.

Bestill IT i praksis gratis her

Du vil motta rapporten på e-post ved registrering.

Om IT i praksis 2021

Leif Arne Brandsæter, administrerende direktør, VISMA

Samarbeidspartnere for IT i praksis 2021

ITIP-NO