Bestill Bærekraft i praksis 2021

Få et unikt og oppdatert innblikk i hvordan private virksomheter arbeider strategisk med bærekraft.

Strategi, organisering, gjennomføring og fremdriftsmåling i privat sektor

Rambøll Management Consulting undersøker og vurderer hvordan private virksomheter utformer, implementerer og følger opp sine strategiske ambisjoner og mål på bærekraftsområdet, inklusive arbeid med å sikre nødvendig kompetanse, prosesser og verktøy for å skape endring og resultater.

I tillegg undersøker vi utfordringer og muligheter som virksomheter opplever i sitt strategiske bærekraftsarbeid.

Våre funn fra Bærekraft i praksis 2021 finner du på denne siden.

Rapporten gir et unikt utgangspunkt for nærmere undersøkelser og dialog om veien mot ansvarlig og lønnsom forretningsvirksomhet - med gevinster for samfunnet.


Nyttig innsikt for virksomheten og interessenter

Rapporten kan løfte fram vesentlige innsatsområder for din virksomhet og anvendes som et benchmark mot andre bransjeaktører, eller mot næringslivet generelt.

I tillegg behandles tema relatert til:

- Leverandøroppfølging
- Rammesetting
- Insentiver for bærekraft i virksomhetene

Bærekraft i praksis kan dermed gi nyttig innsikt også for leverandører, offentlige institusjoner og andre i virksomhetens økosystem med innvirkning på eller interesse av virksomhetens strategiske arbeid med bærekraft.

Bærekraft i praksis 2021 er gratis og blir sendt til deg i pdf.

Vi håper rapporten kan gi deg ny kunnskap, og forhåpentligvis hjelpe deg med å se nye muligheter av bærekraft i og for din virksomhet.

Bestill Bærekraft i praksis her

Du vil motta rapporten på e-post ved registrering.

Bærekraft-previewOm Bærekraft i praksis 2021

Grunnlaget for rapporten er en breddeundersøkelse rettet mot private virksomheter innen industri, energi, transport, bygg-, anlegg og eiendom, samt olje- og gassbransjen.

Dybdeintervjuer med utvalgte respondenter fra spørreundersøkelsen er i tillegg gjennomført og anvendt i tolkning av datamaterialet og i eksemplifisering.