Ratkaisu viranomaislupien hallintaan

Lupatiekartta

Eksyitkö lupaviidakkoon? Tuntuuko erilaisten viranomaislupien sovittaminen yritystoiminnan muutokseen haastavalta? Meiltä voit tilata lupatiekartan avuksesi. Lupatiekartan hinta on 2 500 € (alv 0 %).

Lupatiekartta tukee toiminnan muutosta tai suunnittelua

Yritystoimintaan liittyy usein monia lupia ja lupaprosesseja. Tuntuvatko erilaiset lupavaatimukset, niihin liittyvät toimenpiteet sekä aikataulut työläiltä? Me autamme ja selvitämme, mitä lupia yritystoimintaasi tai sen muutokseen liittyy ja milloin niihin perustuvat vaatimukset ovat ajankohtaisia. Asiantuntijamme laativat suunnitelman hankkeiden edellyttämistä luvista, ilmoituksista, kaavoista ja viranomaismenettelyistä esimerkiksi teollisen investointi- tai kiinteistökehityshankkeen sujuvoittamiseksi. 

Selkeä tieto tarvittavista luvista

Tyypillisesti yritystoimintaan liittyvät hankkeet tarvitsevat useiden eri lakien mukaisia lupia, joista vastaavat eri viranomaiset. Lupiin liittyy monenlaisia viranomaisen vaatimia ilmoituksia, hakemuksia ja velvoitteita.

Asiantuntijoidemme laatimalla lupatiekartalla kerrotaan selkeästi, mitä lupia tarvitaan ja milloin. Saat helposti selville esimerkiksi uuden yritystoiminnan, hankkeen tai investoinnin vaatimat luvat. Tiekartalla myös helpotetaan toiminnan vaatimien lupien yhteensovittamista muun muassa rakentamisen ja hankintojen kanssa.

Lupatiekartalla aikataulu ja resurssitarve selville

Tiekartassa esitetään tarvittavien lupa- ja suunnitteludokumenttien valmistelu- ja käsittelyajat sekä luodaan aikataulu viranomaisyhteistyölle ja ennakkoneuvotteluille. ​

Tiekartta helpottaa hankkeen toteuttajan omien resurssien varaamista ja sen avulla pysytään vaaditussa aikataulussa.

 

Tehokasta toiminnan suunnittelua

Lupatiekartalla toiminnan suunnittelua ja muutos- tai investointihankkeita toteutetaan aikaa säästäen ja ennakoiden. Tilaamalla lupatiekartan saat selville yritystoiminnan, uuden hankkeen tai investoinnin vaatimat luvat.

Lupatiekartasta hyötyvät erityisesti organisaatioiden investointi- ja kehityshankkeista vastaavat, ympäristöjohtajat ja -päälliköt sekä yritysjohto.​

Tilaa lupatiekartta

Kiinnostuitko? Voit tilata lupatiekartan suoraan viestillä tai lisätieta kysyen.

Hinta 2 500 € (alv 0 %).

Hinta sisältää asiakkaan toimittamien lähtötietojen käsittelyn konsultin kanssa, selkeän visuaalisen raportin ja raportin läpikäynnin palaverissa.

Asiantuntijapalvelumme

Tarvitsetko lisäksi asiantuntijatukea hankkeisiisi liittyvissä ympäristöön ja terveyteen liittyvissä haasteissa? ▶️Tutustu palveluihimme tästä 

Tutustu myös digitaalisiin ratkaisuihimme:

  • E-Map by Ramboll - ratkaisu ympäristöseurannan haasteisiin. Kokoaa seurantatiedot automaattisesti kartalle. Ympäristöjohtajille ja -päälliköille, laatuasioista vastaaville henkilöille sekä organisaatiojohdolle.
  • EHS Compass - digiavusteinen asiantuntijapalvelu ja pilvipalvelu (SaaS)  terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioiden (EHSQ-asioiden) hallintaa varten. EHSQ-johtajille ja -päälliköille, organisaatiojohdolle.
  • Livcy – elävyyden indeksityökalu hyvinvoivien ja kannattavien alueiden kehitykseen. Kuntapäättäjille, rakennus- ja kehitysyhtiöille sekä kaupallisille toimijoille.
  • SURE by Ramboll – verkkotyökalu pilaantuneiden maa-alueiden kestävän kunnostuksen arviointiin, sidosryhmien väliseen vuorovaikutukseen ja raportointiin. Maanomistajille, konsulteille, urakoitsijoille ja valvojille.
  • Zero – konsepti kestävän rakentamisen optimointiin. Kiinteistöjen hallinta, uudis- ja korjausrakentaminen ja alue- ja konseptikehitys sekä hiilineutraalisuustiekartat. Kunnille, rakennuttajille, kiinteistökehittäjille ja -omistajille ja energiayhtiöille.

Miten voimme olla avuksi?
Asiantuntijamme auttavat löytämään teille parhaat ratkaisut. Jätä yhteystietosi! 

Tilaa tai kysy lisää