Digital & Education uutiskirje

ElinaManninen_KEKSI_rambollforestjuneb-0571-jpg

Suomen luonnonsuojelulain kokonaisuudistus kesäkuussa 2023

Taustalla on muun muassa tarve pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikentyminen

Uusi luonnonsuojelulaki tuli voimaan 1.6.2023. Asiantuntijamme perkasivat uuden lain sisällön perusteellisesti ja koostivat tietoa sen olennaisista kohdista etenkin teollisen yrityksen näkökulmasta.

Uuteen lakiin sisältyy mm. vapaaehtoinen kompensaatio uutena menetelmänä sekä uusi säännös uhanalaisten eliölajien huomioonottamisesta.

Luonnonsuojelulain uudistamisen taustalla on muun muassa tarve pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden heikentyminen.

Mitä lain uudistuksesta on ainakin hyvä tietää?

Asiantuntijamme kokosivat kuusi uudistusta lain sisällöstä.

 Lue artikkeli 
ElinaManninen_KEKSI_rambollforestjune-9246-jpg-3

Miksi ISO 14001 ympäristöjärjestelmä?

Mitä hyötyä yritys saa hyvin toimivasta ympäristöjärjestelmästä?

  1. Ympäristöjärjestelmä ISO 14001 tarjoaa yritysten ja organisaatioiden ympäristötyölle selkeän rakenteen ja työkalut, joilla parantaa toimintansa ympäristönsuojelun tasoa, vähentää kielteisiä ympäristövaikutuksia ja saavuttaa tavoitteensa tällä alueella.

  2. Ympäristöjärjestelmän tavoitteena on myös varmistaa, että liiketoiminta täyttää ulkoiset ja sisäiset vaatimukset, kuten lakisääteiset ja sidosryhmien vaatimukset.

  3. ISO 14001 on kansainvälinen ympäristöjohtamisen standardi, jota voivat käyttää kaikenlaiset yritykset. Standardin mukaisesti toimivat yritykset ja organisaatiot voivat halutessaan hakea sertifiointia ulkoisen auditoijan kautta, jolloin sertifikaateista tulee ulkoinen ja sisäinen todiste järjestelmällisestä ja jäsennellystä ympäristötyöstä.

  4. Sertifikaatti auttaa viestimään ympäristövastuun merkityksestä yrityksen toiminnassa mikä edesauttaa mm. toimittajayhteistyöhön pääsyä kansainvälisillä markkinoilla.

 

Lue lisää ISO 14001 ympäristöjärjestelmän hyödyistä

sekä ISO 14001 palveluistamme kuten GAP-analyysi, Toimintaympäristö- ja sidosryhmäanalyysi tai Ympäristövaikutusten arviointi.

 Lue lisää 
ymparistoala-eat

Tulossa: Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

Ramboll ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK) yhteistyössä käynnistävät ympäristöalan erikoisammattitutkinnon opintokokonaisuuden täysin uudenlaisena toteutuksena vuoden 2024 alussa.

Rambollin tutut asiantuntijakouluttajat kouluttavat muun muassa johtamisjärjestelmien koulutusosioissa, mutta TAKKin vastaanottamien virallisten näyttöjen perusteella kurssitodistuksen lisäksi osallistuja voi saada Opetushallituksen valvoman virallisen todistuksen.

Koulutuksen suoritettuaan osallistujalle voidaan myöntää virallinen tutkintotodistus esimerkiksi laatu- tai ympäristöjohtamisen osalta.

Tällä koulutusyhteistyöllä vastataan asiakkaiden koulutustarpeisiin. Tutkinnon ja siitä saatavan virallisen todistuksen avulla organisaatiot voivat tehokkaammin varmentaa muun muassa ISO-standardien vaatiman henkilöstön riittävän osaamisen.

Haku koulutukseen avataan loppuvuoden aikana. 

d&e-koulutustarjonta

Avointen koulutusten tarjonta laajentunut

Koulutustarjottimellamme uutena mm.

Kaikille avoimet koulutuksemme mahdollistavat henkilöstön osaamisen tason nostamisen nopeasti ja tehokkaasti. Avoimet koulutukset toteutetaan yleensä verkkokoulutuksena.

Koulutuksissamme pureudutaan suoraan yritysten arjen haasteisiin. Tavoitteemme on, että koulutukseen osallistumalla pystyt nopeasti viemään oppimasi työpaikalla käytäntöön.

Keskitymme helppoihin ja käytännössä toimiviksi todettuihin ratkaisuihin. Kouluttajamme tuntevat käytännössä yritysten arjen haasteet, sillä kaikki Rambollin kouluttajat toimivat koulutustoimen ohessa myös koulutusteeman asiantuntijoina ja työskentelevät tiiviisti yrityksissä konsultteina.

Mitkä ovat sinun yrityksesi koulutustarpeet?

P.S. Välittikö kollegasi tämän viestin sinulle? Tilaa omasi tästä, niin saat jatkossa uutiskirjeen suoraan omaan sähköpostiisi.

d&e-donut-no-icons-for-digi-EHSQ-Fi-RGB

Ramboll Digital & Education

Oikeat työkalut, laaja asiantuntemus ja ketterät koulutusratkaisut​.

Palvelumme muodostavat kokonaisuuden, jolla varmistamme asiakkaidemme liiketoiminnan sujuvuuden ja jatkuvuuden – kestävällä tavalla.

 Tutustu meihin