Miksi panostaa elävyyteen - arjen kestävyyttä tukeviin palveluihin ja toimintoihin sekä hyvinvoiviin alueisiin?

Elävyys kasvattaa elinvoimaa

Miten alueet palvelevat käyttäjiään nyt ja millaiset rakenteet, palvelut ja ympäristö tukevat tulevaisuuden tarpeita, kun huomioon otetaan asukkaat, yritykset ja kestävyysnäkökulmat? Näitä asioita kaupunkisuunnittelijat ja -päättäjät, rakennuttajat sekä erilaiset kaupalliset toimijat pohtivat tehdessään suunnitelmia ja päätöksiä tulevista investoinneista ja kehitystarpeista. 

Tältä sivulta saat lisätietoa kestävän alueellisen elinvoiman kehittämiseen tarkoitetusta Livcy-elävyysindeksistä ja voit lukea Suomen kuntien elävyysvertailuraportin. 

 

Livcy-raportti 2022

Elävimmät keskusta-alueet

Tänä vuonna arvioimme Manner-Suomen kuntien keskustojen elävyyttä vartin kaupunki -konseptin pohjalta. Katso raportista, miten oma paikkakuntasi pärjäsi!

Lataa Elävimmät keskusta-alueet -raportti tästä

Livcy-raportti 2021

Elävimmät kunnat

Laskimme vuonna 2021 elävyysindeksin kaikille Manner-Suomen kunnille. Kuntatason indeksi mahdollistaa elävyyden tarkastelun yleisellä tasolla eri  kuntien välillä.

Lataa Elävimmät kunnat - raportti tästä

6.10. Ramboll Aamu-tv -lähetyksen tallenne:

Elinvoimaan panostaminen houkuttelee asukkaita, investointeja ja veroeuroja alueelle. Asukaslähtöisyys, saavutettavuus, turvallisuus, viihtyvyys ja laatu sekä terveyteen ja hyvinvointiin panostaminen ovat elementtejä, joista syntyy hyvä arki.

Näistä syntyy myös alueen elävyys.

Elävyyden mittaaminen ja tarkastelu on paikallaan, kun lähdetään suunnittelemaan tai kehittämään alueita tai palveluja, kehittämään strategioita lyhyellä tai pitkällä tähtäimellä tai kirkastamaan aluebrändiä.

Tarkastelussa huomioidaan esimerkiksi:

 • alueen palvelujen saavutettavuus ja monipuolisuus 

 • palvelurakenteen toimivuus käyttäjiensä arjessa nyt ja tulevaisuudessa

 • alueen palvelujen vertautuminen muiden alueiden palveluihin

 • kestävää elinvoimaa edistävät rakenteet ja palvelut

 • kriittiset palveluaukot tai sosiaalista epätasa-arvoa aiheuttavat rakenteet

 • kestävän kehityksen strategia

 • alue- tai kuntastrategia

 • kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmia

Miten elävyyden tarkastelu Livcy-elävyysindeksillä auttaa alueiden ja palvelujen kehittämisessä?

Livcy-elävyysindeksi on suunniteltu erityisesti kestävän arjen palvelujen ja toimintojen mittaamiseen ja tukemaan strategista kehitystyötä ja suunnittelua.

Karttapohjainen Livcy-sovellus kertoo, mitä ja kuinka paljon elävyyden elementtejä yksittäisellä alueella on ja kuinka saavutettavia ne ovat kävellen.

Livcy-sovelluksessa tietoja voidaan tarkastella kuudessa kategoriassa kunta, postinumero- ja 250x250m ruututasolla.

Perustietojen lisäksi mukaan voidaan tuoda esimerkiksi mobiiliverkkodatasta saatavaa käyttäytymistietoa ja kuntalaiskyselyin kerättäviä laadullisia tietoja, jolloin pystytään tunnistamaan esimerkiksi alueprofiilien ja palvelujen katvealueiden lisäksi mm. alueiden kehitykseen mahdollisesti vaikuttavia sosiaalisia elementtejä.

Verkkosivuiltamme löydät lisää tietoa elävyyden hyödyntämisestä alue- ja palveluverkkokehityksessä sekä kuntamarkkinoinnissa ja voit tutustu tarkemmin Livcy-palveluihimme. 

Livcy-elävyysindeksi mahdollistaa alueellisten toimintojen ja palvelujen määrän, kävelysaavutettavuuden ja
monipuolisuuden mittaamisen yksinkertaisesti. Se tuo kehitystyön tueksi tietopohjaa alueen nykytilasta ja tarpeista.
Livcy-elävyysindeksi antaa indeksiarvon elävyydelle kuudessa kategoriassa asteikolla 0-100:
17900kategoriat

Mitä tiedolla voi tehdä - käyttötapaukset

Kaupunkisuunnittelu ja -kehittäminen
 • Alueiden lähtötilanteen diagnosointi/analysointi
 • Nykyisen suorituskyvyn mittaaminen
 • Vertailu muihin alueisiin - benchmark ja opit
 • Tulevaisuuden skenaarioiden ja suunnitelmien arviointi
Palveluverkoston kehitys
 • Palveluverkoston analysointi: nykytila, kehittäminen, palveluaukkojen tunnistaminen
 • Uusien palvelupisteiden optimointi
 • Käyttäjälähtöinen palveluverkkosuunnittelu ja priorisointi
Investointien ja hankkeiden suunnittelu
 • Tonttiportfolio ja sen arviointi
 • Hankekehitys ja -arviointi (esimerkiksi kauppakeskushankkeet)
 • Investointien priorisointi

Lue lisää aiheeseen liittyen:

Kestävä paikkariippumattomuus

Paikkariippumattomuus vaikuttaa aluesuunnitteluun niin valtion, maakuntien kuin kuntien tasoilla.

Lue lisää

Elävimmät kaupungit 2021

Helsinki, Turku ja Tampere ovat Suomen elinvoimaisimmat kaupungit – Livcy-elävyysindeksi havainnollistaa kaupunkirakenteen merkityksen.

Lue lisää

Miten Livcy toimii?

Livcyssä hyödynnetään 15 minuutin kaupungin ajatusmallia. Lue lisää Livcy-mallin takana olevista elävyyden ja kestävyyden.

Lue lisää

Voimmeko olla avuksi?

Autamme kuntia, kaupunkeja ja yksityisiä toimijoita kestävän aluekehityksen hankkeissa ja projekteissa. Kerromme mielellämme lisää myös Livcy-elävyysindeksistä. Keskustellaan yhdessä, millaiset ratkaisut auttavat teitä parhaiten eteenpäin. Ota yhteyttä!

Kiinnostuitko?

Kerromme mielellämme lisää Livcystä ja sen mahdollisuuksista

Jätä yhteystietosi oheisella lomakkeella ja olemme sinuun yhteydessä, tai ole yhteydessä suoraan Eeroon tai Katriin (yhteystiedot yllä)