Voittajaksi vihreässä siirtymässä

 Vastuullisuus näkyy organisaatioiden arvoissa ja toiminnassa yhä vahvemmin. Vihreä siirtymä tuo yrityksille myös liiketoiminnallisia  mahdollisuuksia. Strategisen kilpailuedun rakentaminen muuttuvassa toimintaympäristössä on helpompaa, jos vastuullisuus on sisäänrakennettu yrityksen ydinliiketoimintaan.

Miten vastuullisuus näkyy yritysten ja organisaatioiden toiminnassa? Mitä konkreettisia muutoksia yrityksiltä vaaditaan vastuullisuuden integroimisessa liiketoimintaan? Miten muutos toteutetaan?

Kokoamme avuksesi asiantuntijoiden näkemyksiä ja vinkkejä teeman ympäriltä.

Ilmastonmuutos voi antaa liiketoiminnalle uuden suunnan – mutta mistä edelläkävijät tunnistaa?

Ilmastonmuutos on hallitustyöskentelyyn vaikuttava murros, muttei ainoa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan kiihdyttää yhteiskunnan täyskäännöstä, ja energiamurros on muuttunut energiakriisiksi. Päästöt on saatava laskuun tällä vuosikymmenellä, joten muutoksen on oltava tästä eteenpäin jyrkempi. Hallituksilla ei ole varaa epäonnistua vihreään siirtymään liittyvässä päätöksenteossa.

Lue koko artikkeli

Koetko yritysten kestävyysraportointia koskevan direktiivin (CSRD) haastavaksi?

Kestävyysraportointia koskeva direktiivin eli CSRD:n yleistavoitteena on edistää yritysten vastuullisuustyötä. Yritykset pystyvät direktiivin avulla ymmärtämään laajemmin vaikutuksensa, riippuvuutensa, riskinsä ja mahdollisuutensa vastuullisuuteen liittyen.

Laadimme direktiivistä oppaan, jonka kautta yritykset saavat nopeasti käsityksen, mitä se heidän osalta tarkoittaa ja missä aikataulussa. 

Lataa opas

Mitä lisäarvoa ESG DD tuo kiinteistökauppoihin ja riskienhallintaprosessiin?

Ostajan näkökulmasta on tärkeää, että DD-prosessi toteutetaan riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta. Millainen kiinteistökauppojen yhteydessä tehtävä ESG DD -tarkastelu oikeastaan on ja mitä lisäarvoa se tuo osana riskienhallintaprosessia?

Lue lisää

Vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä

Organisaatioiden strategisessa suunnittelussa ennakointi on keskeistä muutoskestävän ja kannattavamman liiketoiminnan rakentamisessa. 

Lue koko artikkeli

Kohti luontopositiivisempaa Suomea

Luonnon monimuotoisuus ja erityisesti sen väheneminen puhuttavat nyt laajalti. Luontokato etenee vauhdilla sekä Suomessa että maailmalla. Olemme riippuvaisia luonnosta niin terveyden, talouden kuin hyvinvoinnin osalta, joten asia on syytä ottaa vakavasti. Miten luontokato voidaan pysäyttää ja kääntää suunta kohti luontopositiivisuutta?

Lue lisää

ESG liiketoiminnan ytimessä – Mitä on näkemyksellinen vastuullisuustyö?

Sijoittajille myös muilla kuin suoraan rahassa mitattavilla vaikutuksilla on suuri merkitys sijoituskohteen arvon nousun, riskienhallinnan ja resilienssin näkökulmasta.

Lue koko artikkeli

Vastuullinen yritys - tulevaisuuden menestyjä

Rambollin ajankohtaisia teemoja käsittelevässä Aamu-tv-lähetyksessä keskusteltiin mm. vihreästä siirtymästä, ESG:n muodoista yritysten liiketoiminnassa sekä EU-taksonomiasta. Katso, mitä asiantuntijat näkivät tärkeimpinä liiketoiminnan ajureina.

Esimerkkejä referensseistämme

Globaali vastuullisuuskonsultoinnin ja kestävän kehityksen asiantuntijatiimimme on erilaisten organisaatioiden tukena tulevaisuuden kannattavan ja kestävän liiketoiminnan rakentamisessa. Autamme organisaatioita ymmärtämään tulevaisuuden riskejä ja mahdollisuuksia ja löytämään kriittiset kyvykkyydet ja menestyksen avaimet sekä viemään ne käytäntöön johdon strategisesta suunnittelusta operatiivisen toiminnan tekniseen toteutukseen saakka.  

Olemme apunanne koko organisaation tarpeissa. Ota yhteyttä.