Voittajaksi vihreässä siirtymässä

 Vastuullisuus näkyy organisaatioiden arvoissa ja toiminnassa yhä vahvemmin. Strategisen kilpailuedun rakentaminen muuttuvassa toimintaympäristössä on helpompaa, jos vastuullisuus on sisäänrakennettu yrityksen ydinliiketoimintaan.

Miten vastuullisuus näkyy yritysten ja organisaatioiden toiminnassa? Mitä konkreettisia muutoksia yrityksiltä vaaditaan vastuullisuuden integroimisessa liiketoimintaan? Miten muutos toteutetaan?

Kokoamme avuksesi asiantuntijoiden näkemyksiä ja vinkkejä teeman ympäriltä.

Ilmastojohtajuudessa onnistumisessa tarvitaan modernin johtamisen oppeja

Hallitusten pitää pystyä haastamaan ja sparraamaan yritysten johtoa vastuullisuustyön edistämisessä. Samalla on tärkeää luoda luottamuksellinen ja turvallinen tila, jossa monimutkaisista ja vaikeistakin asioista voidaan keskustella ja keskeneräisyys hyväksytään osana prosessia.

Vastuullisuuden johtaminen vaatii paljon, mutta se palkitsee merkityksellisyydellään. Kun peloista ja jännityksestä päästetään irti, voidaan aidosti tehdä entistä enemmän asioita, joilla on vaikutusta.

Lue koko artikkeli

Koetko yritysten kestävyysraportointia koskevan direktiivin (CSRD) haastavaksi?

Kestävyysraportointia koskeva direktiivin eli CSRD:n yleistavoitteena on edistää yritysten vastuullisuustyötä. Yritykset pystyvät direktiivin avulla ymmärtämään laajemmin vaikutuksensa, riippuvuutensa, riskinsä ja mahdollisuutensa vastuullisuuteen liittyen.

Laadimme direktiivistä oppaan, jonka kautta yritykset saavat nopeasti käsityksen, mitä se heidän osalta tarkoittaa ja missä aikataulussa. 

Tilaa opas

TNFD - viitekehys luontoon liittyvien riskien raportoimiseen

Elämämme on riippuvaista luonnosta ja sen tarjoamista elintärkeistä resursseista. Miten pystymme säilyttämään ja tukemaan luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemejä, jotta planeettamme, ihmiskuntamme ja taloutemme voi paremmin?

Luontokadon pysäyttämistä edistää rahavirtojen ohjaaminen toimintaan, joka vahvistaa luontoa. Laadimme oppaan, jonka kautta saa käsityksen, mistä TNFD-viitekehyksessä on kyse ja miten se voi tukea liiketoimintaa.

Tilaa opas

Miten kiinteistösijoittaja varmistaa sijoitustensa vastuullisuuden?

ESG ja vastuullisuus ovat nousseet vauhdilla kiinteistösijoittajien arvomaailmaan. Kiinteistöliiketoiminnassa vastuullisuuteen vaikuttaa moni asia. Osa vaikuttavista tekijöistä liittyy itse rakennukseen, osa rakennettuun ympäristöön palveluineen ja osa rakennusten käyttäjiin ja heidän viihtyvyyteensä. 

Lue lisää

EHS-lainsäädännön seuraaminen avuksi CSRD:n velvoitteiden täyttämisessä

Miten EHS-lainsäädännön (Environmental, Health, Safety) eli ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön aktiivinen seuraaminen voi tukea kestävyysraportointiin liittyvien velvoitteiden täyttämisessä?

Lue lisää

Ohituskaista vihreän siirtymän hankkeille

Tiedätkö, mitä etusijamenettely vihreän siirtymän hankkeelle tarkoittaa? Miten saat kestävää kehitystä edistävän hankkeesi lupakäsittelyn ohituskaistalle?

Etusija voidaan myöntää hankkeelle, jonka luvantarve perustuu AVI-käsittelylaissa lueteltuun perusteeseen ja jossa huomioidaan ei merkittävää haittaa -periaate. Etusijan tavoittelu on vapaaehtoista ja sitä tulee hakea erikseen. Laadimme etusijamenettelystä informatiivisen artikkeli, josta saat ajankohtaiset ja konkreettiset vinkit aiheeseen.

Lue lisää

Lataa maksuton tutkimusraportti

Miten liiketoimintastrategia ohjaa organisaation kestävyystransformaatiota

Yritysten globaali toimintaympäristö muuttuu nopeasti vastuullisuuteen liittyvien megatrendien kuten ilmastonmuutoksen ja luontokadon sekä lisääntyvän sääntelyn myötä. Vihreän siirtymän vaatima vuotuisten investointien määrä on mukaan 1,6-3,2 biljoonaa dollaria.

Samalla, yhä useammat yritykset ovat nostaneet vastuullisuuden liiketoimintastrategioidensa ydinpilariksi.

Haastattelimme 19 suuren yrityksen johtoryhmän jäsentä ja kysyimme, miten strateginen siirtymä kohti kestävää liiketoimintaa on toteutettu ja millaisia tuloksia muutos on tuottanut. Kattavassa tutkimusraportissa tulokset on jaettu neljään osaan:

- Miksi vastuullisuus otettiin osaksi yrityksen strategiaa
- Muutoksen suuruusluokka
- Kestävän liiketoiminnan transformaation johtaminen
- Kestävän liiketoiminnan transformaation tulokset

Tilaa raportti sähköpostiisi

Täyttämällä yhteystietosi alle saat linkin raporttiin. Jos viesti ei tule perille, ole yhteydessä viestinta@ramboll.fi

Olemme apunanne koko organisaation tarpeissa. Ole yhteydessä!