Fenix tuo rakennesuunnittelun tulevaisuuden tähän päivään

Miksi vähähiilisyyteen kannattaa kiinnittää huomiota jo hankesuunnitteluvaiheessa?

Vähähiilisyyteen on sitä helpompi vaikuttaa, mitä aikaisemmassa vaiheessa hanketta se tehdään. Hankesuunnitteluvaiheessa mahdollisuuksien määrä on laajempi, mikä auttaa saavuttamaan halutut tavoitteet sovituin ehdoin, oli kyse sitten hiilijalanjäljestä tai kustannuksista. Kun suunnitteluratkaisut on päätetty, on niiden muuttaminen vaikeaa ja usein myös kallista. Samat haasteet pätevät näin ollen myös materiaaleihin sitoutuneeseen hiilijalanjälkeen.

Haasteena on, että kokonaisvaltaisen ja kaikille osapuolille ymmärrettävän tiedon saaminen on suunnittelun alkuvaiheessa vaatisi paljon resursseja. Se hidastaa päätöksentekoa ja tekee yhteiskehittämisestä hankalaa. Keskustelun tueksi tarvitaan muutakin kuin hyvin varusteltu neuvotteluhuone.

Tämän takia Ramboll haluaa tarjota asiakkaille jotain enemmän – suunnitelmia, tietoa, vaihtoehtoja päätöksen tueksi – parempaa tulevaisuuden rakentamista jo nyt!

HubSpot Video

Mitä uutta Fenix tuo?

Alun perin konseptin tavoitteena oli tuoda rakenne- ja arkkitehtisuunnittelu lähemmäs toisiaan. Fenixin ansiosta arkkitehti saakin työnsä tueksi alalla ensimmäistä kertaa rakennesuunnittelun tuottamat tiedot, kuten eri arvoilla mitoitetut kantavat runkorakenteet ja rakennuksen massat. Arkkitehti voi siis kokeilla reaaliaikaisesti, minkälaisia rakenteita sama tila edellyttäisi viisi- tai kahdeksanmetrisillä laatoilla tai vaikkapa liitto- tai liimapuupilareilla. Visuaalinen ja reaaliajassa päivittyvä näkymä korvaa näin viikkoja kestäneen rakenneluonnosteluvaiheen.

FENIX nostaa lähtötietojen saatavuuden uudelle tasolle ja tuo samalla suunnittelun tulevaisuuden tähän päivään. Uuden konseptimme ansiosta erilaisia hankeideoita ja niiden vaikutuksia kokonaisuuteen voidaan arvioida yhdessä visuaalisesti jo ensimmäisissä palavereissa, ennen varsinaisista suunnitteluinvestoinneista päättämistä. Tarkastelua voi tehdä niin yksittäisille rakennuksille kuin kokonaisille alueille.

Fenix mahdollistaa konkreettiset vertailut eri runkovaihtoehdoille reaaliaikaisesti, ketterästi ja visuaalisesti. Fenix generoi hankkeen rakenteet tilaohjelman pohjalta, halutulla rakennejärjestelmällä ja rakennetyypeillä. Samalla saadaan välitön palaute eri massoittelun ja materiaalivalintojen vaikutuksesta materiaalien hiilijalanjälkeen.

Miksi algoritminen suunnittelu?

Fenix mitoittaa rakenteet mm. materiaalien ominaisuuksien ja todellisen kuorman mukaisesti, jolloin käytetyn materiaalin määrä ja näin ollen myös päästölaskenta vastaa todellisia lukuarvoja. Suunnitteluratkaisujen vaihtoehtojen suuri määrä on jo tässä vaiheessa hanketta laskennallisesti toteutettavissa olevilla rakenteilla täysin uutta. Tähän asti tällaisen toteuttaminen on ollut mahdollista vain suurella työmäärällä, koska muiden suunnittelutyökalujen käyttö vaatii suunnittelijoilta paljon resursseja. Algoritminen suunnittelu avaa siis aivan uuden ulottuvuuden suunnitteluun. Hiilijalanjäljen ja kustannusten vertaileminen on vasta alkua, koska mahdollisuudet tällaiselle työskentelylle ja työkalulle on rajattomat.

Triplé

ARCO Architecture Company voitti uuden asuinalueen suunnittelukilpailun Tallinnan Mustamäen kaupunginosaan. Kilpailun tavoitteena oli muuttaa olemassa oleva teollisuusalue pääosin asuinkäyttöön innovatiivisella ja energiatehokkaalla ratkaisulla. 

ARCOn Triplé-kilpailuesityksen tavoitteena on parantaa asukkaiden elämänlaatua ja vähentää hiilipäästöjä puoleen perinteisiin rakennusratkaisuihin verrattuna.

Yksityiskohtainen rakenne- ja julkisivututkimus on tehty optimaalisen hiiliystävällisen ja kustannustehokkaan vaihtoehdon valitsemiseksi, joka voidaan esivalmistella rakennusajan lyhentämiseksi ja asteittaisen joustavuuden mahdollistamiseksi.

Rambollin Emil Jansson:

Miten Fenixiä käytettiin tässä projektissa?

"Rambollin osuus hankkeessa oli haarukoida runkoratkaisuja arkkitehtisuunnittelun tueksi, siten että kilpailutyössä esitetyt ratkaisut perustuvat tutkittuun dataan.

Sen sijaan, että olisimme arvanneet, mikä on kokonaistaloudellisesti ja hiilijalanjäljeltään perustelluin ratkaisu, pystyimme kokeilemaan eri ratkaisuvaihtoehtoja reaaliajassa palaverin aikana. Suunnitteluautomaatiota hyödyntämällä pystyimme haarukoimaan kymmenittäin ratkaisuvaihtoehtoja hyvin pienellä työmäärällä. Esimerkiksi tässä hankkeessa todettiin, että paras ratkaisukokonaisuus saavutetaan tekemällä ensimmäiset kerrokset betonista, ylemmät kerrokset puusta. Lisäksi puiset parvekeratkaisut olivat ylivoimaisia hiilitehokkuudessa.

Fenixin avulla pystyimme tutkimaan runkovaihtoehtojen ja eri kombinaatioiden hiilijalanjälkeä ja keräämään dataa vertailutaulukoihin, joita arkkitehti käytti hyödykseen kilpailuaineistossa. Fenixin avulla on myös helppo tehdä ns. herkkyysanalyysejä – eli millä ratkaisuilla on oikeasti iso vaikutus. Lisäksi Fenix tuottaa karkean runkomallin, josta arkkitehti tuotti visuaalista aineistoa kilpailutyönsä tueksi."

Kuvat: Arco Architecture Company

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä! Tutustu uudistavaan ilmastoviisaaseen rakentamiseen laajemmin.