Oletko valmis?

EU-taksonomia on täällä

Lue, mitä EU-taksonomia tarkoittaa yrityksellesi ja lataa pikaopas. Autamme ymmärtämään, mistä on kyse, ja ratkaisemme haasteesi EU-taksonomiaan liittyen.

EU-taksonomia - mistä on kyse?

Eurooppa on ensimmäinen maanosa, josta tulee hiilineutraali. EU on luonut Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) edistämään tätä tavoitetta.

EU-taksonomia on osa Euroopan komission kestävän kasvun rahoittamisen toimintasuunnitelmaa ja sen tavoitteena on ohjata yksityistä rahaa kestävämpiin kohteisiin.

Moni yritys on edelleen ihmeissään taksonomian aikataulusta ja sisällöstä: Keitä se koskee? Mitkä ovat velvoitteet? Entä vaikutukset liiketoimintaan? Kerromme tarkemmin tällä sivulla, ja autamme alkuun taksonomiaan liittyvissä asioissa! Suomenkielisen taksonomiaoppaan pääset tilaamaan tästä

AJANKOHTAISTA -  Koetko yritysten kestävyysraportointia koskevan direktiivin (CSRD) haastavaksi? Julkaisimme myös CSRD:stä oppaan, jonka voit tilata tästä.

Miksi EU-taksonomia?

Taksonomialla edistetään kestävämpää liiketoimintaa.

Taksonomialla edistetään EU:n ympäristötavoitteiden saavuttamista ja vihreää siirtymää ohjaamalla rahoitusta kestäviin kohteisiin. Tavoitteena on tehostaa kestävämpään talouteen siirtymisen rahoitusta osoittamalla, mitkä yrityksen toiminnot edistävät ympäristötavoitteita ja mitä tulisi harkita kestävien investointien kannalta. Asetuksella lisätään yritystoiminnan läpinäkyvyyttä sijoittajille ja selvennetään, mitkä yrityksen toiminnot luovat kestävämpää tulevaisuutta.

Vastuullisesti toimiminen ei kuitenkaan ole yrityksille ainoastaan velvoite vaan myös mahdollisuus oman yritysvastuunsa kasvattamiseen ja sen osoittamiseen. Jotta yritys, yrityksen toiminnot tai tietty hanke voi saada kestävää rahoitusta ja lisätä sekä todentaa näin toimintansa kestävyyttä, tulee taksonomia-asetuksen velvoitteet selvittää ja raportoida. 

Lisätietoa asetuksesta

Keitä taksonomia koskee?

Miten ja missä vaiheessa taksonomia vaikuttaa liiketoimintaasi?

Taksonomia tulee vaikuttamaan merkittävästi kaikkiin niihin toimintoihin, jotka ovat taksonomian luokittelujärjestelmän piirissä. Tämän lisäksi sillä on vaikutusta kaikkiin kestävien ratkaisujen kehittämistä harjoittaviin yrityksiin sekä hankkeelleen tai toiminnolle rahoitusta hakeville yrityksille.

Taksonomia koskee laajasti toimijoita, jotka haluavat hyödyntää vihreää rahoitusta toimintansa kehittämisessä. Taksonomian alainen raportointi koskee erityisesti rahoitusmarkkinoilla toimivia yrityksiä kuten pankkeja, vakuutusyhtiöitä ja sijoittajia sekä kaikkia yli 500 henkilöä työllistäviä pörssiyhtiöitä. Taksonomiaan liittyvää ohjeistusta täsmennetään ja täydennetään jatkuvasti, joten myös muiden toimijoiden on hyvä perehtyä taksonomian vaikutuksiin. Esimerkiksi seuraavissa tilanteissa taksonomiaan liittyvä tarkastelu/arviointi on tarpeellinen:

 • Yrityskauppatilanteissa (due diligence -vaihe ja ympäristövastuukysymykset)
 • Ostettaessa ja myytäessä omaisuutta (esimerkiksi kiinteistöjen osalta)
 • Sijoituksia arvioitaessa
 • Toimitettaessa tietoja ulkomaisille asiakkaille Suomessa sijaitsevista sijoitus/omaisuuskohteista
 • Osana yrityksen omaa vastuullisuusraportointia
 • Rahoituksen hakemisen yhteydessä
 • Kehitettäessä yrityksen liiketoimintaa kestävämpään suuntaan
 • Käynnistettäessä uudis- tai peruskorjaushanketta
Lue lisää muutoksista, joita taksonomia tuo toimialoille

Mitä pitää tehdä?

Onko tavoitteesi toimia kestävämmin ja kasvattaa vastuullista liiketoimintaa? Onko yritykselläsi raportointivelvoitteita muuhun kuin taloudelliseen tietoon liittyen?

Mikäli vastasit kyllä, on syytä perehtyä taksonomiaan tarkemmin. Ensimmäiset raportointivelvollisuudet kestävyydestä alkoivat 1.1.2022. Taksonomian tavoitteena on edistää kuutta EU:n ympäristötavoitetta.

 1. Ilmastonmuutoksen hillintä
 2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 3. Vesivarojen ja merten tarjoamien luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
 4. Siirtyminen kiertotalouteen
 5. Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
 6. Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

Myös ilman raportointivelvoitetta taksonomia voi vaikuttaa toimintaan monessa vaiheessa. Taksonomian mukaisuuden selvittäminen koostuu seuraavanlaisista toimenpiteistä: Taksonomiakelpoisen liiketoiminnan tunnistaminen,  teknisisten arviointikriteerien tunnistaminen ja toimintojen arviointi niiden perusteella. Lisäksi tulee tarkistaa vähimmäissuojatoimien täyttyminen omien toimintojen osalta.
Autamme tarvittaessa selvittämään ja toteuttamaan toimenpiteitä taksonomiaan liittyen.

Lue lisää palveluistamme

Lataa opas

EU-taksonomia pähkinänkuoressa

Laadimme pikaoppaan EU-taksonomiaan. Oppaasta saat nopeasti yleiskatsauksen, mistä on kyse.

Lisäksi olemme listanneet avuksesi linkkejä EU-taksonomiasta kertoville verkkosivuille.

EU-taksonomia tulee pakolliseksi useimmille eurooppalaisille yrityksille. Tällä hetkellä se koskettaa lähinnä suuria pörssiyrityksiä sekä  finanssialan yrityksiä.
Uuden kestävyysraportoinnin direktiivin myötä EU-taksonomia kuitenkin laajenee koskemaan tietyin ehdoin myös pienempiä yrityksiä.

EU-taksonomia-aikajana-2023

Mikä muuttuu toimialallasi?

EU-taksonomia koskee jokaista yli 500 henkilöä työllistävää pörssiyhtiötä. Lisäksi on muita yrityksiä, joiden täytyy tai on kannattavaa tutustua aiheeseen tarkemmin. Asiantuntijamme auttavat tarvittaessa selvittämään, mitä EU-taksonomia yrityksesi osalta tarkoittaa ja mitä velvoitteita - ja toisaalta mahdollisuuksia - se tuo.  Lue tarkemmin, mitä taksonomia toimialallasi tarkoittaa ja miten voimme palvella.

Pörssiyhtiöt ja finanssimarkkinatoimijat (yli 500 työntekijää)
Lue lisää

Pörssiyhtiöt ja eräät finanssimarkkinatoimijat (yli 500 työntekijää)

EU-taksonomia - Pörssiyhtiöt ja eräät finanssimarkkinatoimijat
Finanssimarkkinatoimijat ja rahoitusneuvojat
Lue lisää

Finanssimarkkinatoimijat ja rahoitusneuvojat

EU-Taksonomia
Vihreän rahoituksen hakijat
Lue lisää

Vihreän rahoituksen hakijat

EU-taksonomia - vihreän rahoituksen hakijat
Sijoittajat ja kiinteistön omistajat
Lue lisää

EU-taksonomia - sijoittajat ja kiinteistön omistajat

EU-taksonomia - sijoittajat ja kiinteistön omistajat
Vihreän tuotteen ja palvelun tarjoajat
Lue lisää
Vihreän tuotteen ja palvelun tarjoajat
Eu-taksonomia - Vihreän tuotteen ja palvelun tarjoajat
Kaikki vastuullista liiketoimintaa kehittävät yritykset ja organisaatiot
Lue lisää
Kaikki vastuullista liiketoimintaa kehittävät yritykset ja organisaatiot
EU-taksonomia - vastuullista toimintaa kehittävät yritykset

Miten asiantuntijamme voivat auttaa?

Autamme EU-taksonomiaan liittyvissä haasteissa ja tarpeissa. Tutustu palveluihimme ja referensseihimme, ja ota yhteyttä. Tukenasi ovat asiantuntijamme Suomessa sekä tarvittaessa kollegamme muissa EU-maissa.

Selvitykset taksonomiakelpoisuudesta

Taksonomiakelpoisuuden selvityksessä tarkastellaan kuinka suuri osuus (%) yrityksen liikevaihdosta, investoinneista ja operatiivisista menoista kuuluu taksonomian kriteereiden piiriin. Tässä vaiheessa ei siis vielä tarkastella täyttyykö taksonomian asettamat kriteerit vai ei. Taksonomiakelpoisuutta tarkastellaan seuraavien ympäristötavoitteiden osalta:

 • Ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen (v. 2022 alkaen)
 • Vesivarojen ja merten tarjoamien luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu (v. 2024 alkaen)
 • Siirtyminen kiertotalouteen (v. 2024 alkaen)
 • Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen (v. 2024 alkaen)
 • Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen (v. 2024 alkaen)

Palvelumme avulla asiakas saa perustellun näkemyksen siitä, ovatko yrityksen toiminnot taksonomiakelpoisia, eli ovatko yrityksen toiminnat taksonomian kriteereiden piirissä. Asiakas pystyy myös raportoimaan taksonomiankelpoisuudestaan taksonomian asettamien vaatimusten mukaisesti.

Taksonomiakelpoisuuden selvityksistä hyötyvät sekä yritykset, jotka joutuvat raportoimaan muuta kuin taloudellista tietoa nykyisten säädösten mukaisesti (Non-financial disclosure requirements, NFDR) että yritykset, jotka ovat muuttuvan yritysvastuun raportointia koskevan sääntelyn piirissä (EU:n direktiiviehdotus yritysten vastuullisuustietojen raportoinnista, CSRD). Autamme asiakkaitamme yksittäisten osa-alueiden selvittämisessä tai tuemme heitä koko prosessin läpi.

Voimme myös varmentaa toisen tahon laatiman taksonomiakelpoisuuden selvityksen. Tavoitteena on tällöin varmistaa, että EU-taksonomian kriteereitä ja suosituksia on tulkittu selvityksessä oikein. Varmennettu selvitys lisää sen uskottavuutta esimerkiksi sijoittajille.

Hyödyllistä lisätietoa:

Taksonomianmukaisuuden arviointi ja raportointi

Taksonomianmukaisuuden arvioinnissa asiakas saa tiedon toiminnan taksonomianmukaisuudesta suhteessa koko liikevaihtoon tai tarkasteltavaan portfolioon. Hän ymmärtää taksonomian asettamat yksityiskohtaiset vaatimukset toiminnalleen ja raportoinnille, ja saa tiekartan raportointivuosikellosta sekä tukea raportin laatimiseen. 

Avullamme asiakas välttyy useiden EU-ohjeiden ja direktiivien läpikäynniltä ja varmistuu raportoinnin oikeellisuudesta. Annamme myös suosituksia raportoinnin kehittämiseen.

Palvelusta hyötyvät sekä finanssimarkkinatoimijat että yritykset, jotka joutuvat raportoimaan muuta kuin taloudellista tietoa nykyisten säädösten mukaisesti (Non-financial disclosure requirements, NFDR). Lisäksi mikäli yrityksesi on hakemassa tai suunnittelee hakevansa vihreää rahoitusta markkinoilta, on kannattavaa arvioida taksonomianmukaisuus ja raportoida siitä. On myös hyvä muistaa, että raportointivaatimukset ovat laajentumassa ja ne koskevat tulevaisuudessa entistä suurempaa joukkoa yrityksiä. 

Palvelu sisältää

 • Asiakkaan toiminnan arviointi lähtötietojen ja sovittavan rajauksen perusteella
 • Läpikäynti, mitä ja keneltä raportointi vaatii toimenpiteitä
 • Sovellettavien arviointikriteerien tunnistus ja varmennus
 • Teknisten kriteerien täyttymisen arviointi ja vähimmäissuojatoimien täyttymisen arviointi  (Tarkastelemme edistääkö toiminto jotain kuudesta ympäristötavoitteesta ja aiheuttaako se haittaa muille ympäristötavoitteelle. Annamme suosituksen minkä ympäristötavoitteen kriteereillä tarkastelu olisi järkevin tehdä.)
 • Tarkastelu ja kuvaus, mitä raportointi vaatii organisaatiotasolla
 • Raportoinnin toteuttamisen ohjeet tai raportointi asiakkaan puolesta toteutettuna
 • Toimintasuunnitelman ja tehtävälistan laatiminen 

Palveluun on mahdollista sisällyttää teknistä asiantuntemusta vaativia palveluita, esimerkiksi elinkaariarviointi eli LCA tai ilmastoriskitarkastelu.

Koulutukset

Asiantuntijamme tarjoavat taksonomian ja kestävän rahoituksen kokonaisuuden koulutuksia sekä peruskoulutuksina että asiakkaan tarpeisiin räätälöityinä koulutuksina.

Koulutuksessa asiakas saa peruskäsityksen taksonomian ja yleisesti koko kestävän rahoituksen viitekehyksen asettamista vaatimuksista ja muutostarpeista omalle toimialalleen sekä apuvälineitä oman taksonomiatyön edistämiseen. Asiakas voi koulutuksen avulla varautua uuteen tai laajenevaan raportointiin ennalta ja jalkauttaa työtä omaan organisaatioonsa.

Koulutuksesta hyötyvät erityisesti yritykset, jotka pohtivat taksonomian vaikutuksia toiminnalleen, mutta eivät ole aivan varmoja tarvittavien toimenpiteiden laadusta ja laajuudesta.

Koulutus sopii myös yrityksille, jotka joutuvat raportoimaan muuta kuin taloudellista tietoa nykyisten säädösten mukaisesti (Non-financial disclosure requirements, NFDR), ja  yrityksille, jotka ovat muuttuvan yritysvastuun raportointia koskevan sääntelyn piirissä (EU:n direktiiviehdotus yritysten vastuullisuustietojen raportoinnista, CSRD). Lisäksi mikäli yrityksesi on hakemassa tai suunnittelee hakevansa vihreää rahoitusta markkinoilta, on koulutuksesta hyötyä. 

Koulutuspalvelu sisältää

 • Peruskoulutus taksonomian mahdollisuuksista
 • Räätälöity koulutus asiakkaan toimialan mukaan
 • Työpaja taksonomiaraportoinnista ja vaiheista
Muut selvitykset

Asiantuntijamme voivat auttaa myös useissa muissa EU-taksonomiaan ja kestävän rahoituksen sääntelyyn liittyvissä selvityksissä koskien erityisesti finanssimarkkinatoimijoita kiinteistö- ja asumissektorilla.

Esimerkkejä palveluistamme

 • Kiinteistöjen ilmastoriskitarkastelu taksonomian määritelmän mukaisesti
 • Elinkaarianalyysin (LCA) laatiminen kiinteistölle taksonomian vaatimusten mukaisesti
 • Selvitys rakennuksen resurssitehokkuudesta

Esimerkkejä projekteistamme

Tutustu asiantuntija-artikkeleihin

Asiantuntija-artikkeleista löydät lisää hyödyllistä tietoa ja vinkkejä EU-taksonomiaan liittyvistä aiheista. 

EU-taksonomian minimivaatimukset
Kestävän rahoituksen foorumi esitteli loppuraporttinsa EU:n taksonomia-asetuksen minimivaatimuksista. Tämä artikkeli käsittelee joitakin raportissa annetuista tärkeimmistä ohjeistuksista.
Kestävä rahoitus: miksi TNFD kannattaa huomioida
Uusi markkinavetoinen aloite tähtää ympäristöllisten riskien ja mahdollisuuksien huomioimiseen kaikkien rahoituslaitosten ja yritysten investointipäätöksissä. Tässä kirjoituksessa kerrotaan, mitä kirjainyhdistelmä tarkoittaa ja mitä siitä kannattaa huomioida. Ja miksi toimiin sen suhteen kannattaa ryhtyä.

Miten voimme auttaa?

Lataa pikaopas viereiseltä lomakkeelta ja ole suoraan yhteydessä meihin! Monialainen asiantuntijatiimimme auttaa taksonomiaan liittyvissä kysymyksissä toimialasta riippumatta.

Outi Vinter
puh. +358 40 356 7112
outi.vinter@ramboll.fi
 
Auroora Koivisto
puh. +358 44 493 2422
 
Maija Tenhunen
puh. +358 50 328 9536
 

Tilaa pikaopas EU-taksonomiasta