EHS Compass by Ramboll

Haasteita EHS-lakiseurannan kanssa?

Ratkaisu yrityksesi EHSQ-haasteisiin

Yrityksesi tarpeisiin räätälöity

Demo-esittely

Parhaiten palvelun hyödyt ja monipuoliset toiminnallisuudet tulevat esille, kun kuulemme yrityksenne haasteet ja tarpeet, ja voimme näyttää, miten EHS Compass ne pystyisi ratkaisemaan. Esimerkiksi...

..miten kätevästi tunnistat ja seuraat yritystäsi koskevaa lainsäädäntöä ja siitä nousevia velvoitteita.

..miten vaivatta osoitat, että yrityksesi on arvioinut vaatimustenmukaisuutensa.

..miten helposti suoritat riskinarvioinnit, vaatimustenmukaisuusarvioinnit sekä järjestelmäarvioinnit.

 

"Esittelyt ja tiedot mitä teiltä saatiin oli todella hyvät ja demoympäristö on ollut hyödyllinen."

 

 

 

 

Kyllä, haluan tavata online-demon merkeissä.

"EHS Compass -palvelun olemassaolosta tulee luottavainen olo, ja EHSQ-asioihin liittyvä työskentely on meillä selkeytynyt kovasti sen käyttöönoton myötä. EHS Compass on mahtava työkalu, jonka vaikutukset näkyvät liiketoiminnassa."

Palvelun ominaisuudet

EHS-asiasi aina ajan tasalla ja hallitusti yhdessä paikassa

Monipuoliset toiminnallisuudet - Palvelun osat
 • Lakiseuranta
  Saat tiedon lakimuutoksista ja niiden vaikutuksista yritykseesi.
 • Laki- tai vaatimusrekisteri
  Saat listan yritystäsi koskevista päävelvoitteista.
 • Arvioinnit
  Suorita yritystoimintasi kehittämiselle välttämättömiä arviointeja.
 • Muut rekisterit
  Koulutusrekisteri | Kemikaaliluettelo | Lupavelvoiterekisteri | Kunnossapitorekisteri | Asiakirjarekisteri | Sidosryhmäanalyysi | EHS Incident Reporter | Nähtävillä pidettävä lainsäädäntö
 • Konsultointi ja koulutus
  Ota vastaan asiantuntevia apukäsiä työtaakkaasi jakamaan.
Ajantasainen lainsäädäntö - Palvelun sisältö
 • Ympäristölainsäädäntö
 • Työturvallisuuslainsäädäntö
 • Omat vaatimukset
 • Tarkastuslistat
 • HR-lainsäädäntö
 • ICT-lainsäädäntö
 • Elintarviketurvallisuus
 • Ajoneuvolainsäädäntö
Asiantuntevaa apua - Lisäpalvelut
 • EHS-asiantuntijapäivät (avoin konsulttituki)
 • EHS-auditointi
 • Turvallisuusneuvonantajapalvelu
 • Kemikaaliturvallisuus-asiantuntijapalvelu
 • Koneturvallisuus-asiantuntijapalvelu
 • Prosessiturvallisuus-asiantuntijapalvelu
 • Johdon konsultointi-asiantuntijapalvelu
 • Työhygienia-asiantuntijapalvelu
 • Lupahakemus-asiantuntijapalvelu
 • YVA-asiantuntijapalvelu
 • PIMA-asiantuntijapalvelu
 • Säädösmuutoswebinaarit
 • Ym.