KESTÄVÄ MATKAILU

Olemme kumppanisi kestävän matkailun kehittämiseen. Tuemme niin matkailuyrityksiä kuin matkailualueita kestävän kehityksen polulla.

Julkaisemme uutiskirjeen kahdesti vuodessa.
Uutiskirjeestä löytyy ajankohtaiset uutiset ja kestävän matkailun vinkit, jotka kannattaa napata talteen.

MATKAILUYRITYKSILLE OMA OPAS KOHTI HIILINEUTRAALIUTTA

Tuore käsikirja auttaa matkailualan yrityksiä askelissa kohti ilmastoviisaampaa liiketoimintaa. Opas on suunnattu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille matkailualalla. Tavoitteena on selvittää ensin 

1. mistä oman toiminnan päästöt syntyvät ja mihin päästövähennystoimenpiteet kannattaa suunnata
2. ja sen jälkeen asettaa realistiset tavoitteet päästövähennystoimenpiteiden avulla 

Opas julkistetaan Kohti hiilineutraaliutta –webinaarissa ystävänpäivänä 14.2. klo 9. Lisätietoa ja ilmoittautuminen löytyy: https://tapahtumat.novago.fi/event/9kAq8  
Hiilineutraaliuden käsikirja matkailuyritykselle on tehty osana Carbon Neutral Experience –hanketta, jota koordinoi Novago Yrityskehitys Oy. Oppaan sisällön on tuottanut Ramboll Finland Oy. Oppaan voi ladata osoitteesta: https://novago.fi/syventavat-yrityspalvelut/hiilineutraali-matkailu/  

Rambollissa lisätietoja antaa: Kaisa Merilahti, kaisa.merilahti@ramboll.fi, kestävän matkailun asiantuntija 

NÄKÖKULMA: MATKAILU ON VÄLINE ALUEEN UUDISTAVAAN KEHITTÄMISEEN

Miten matkailu ja alueiden uudistava suunnittelu kytkeytyvät yhteen? Matkailu voi tullessaan tuoda monenlaista hyvää kohteeseen, kun otetaan käyttöön sopivat ohjauskeinot.

Matkailussa halutaan kokemuksia ja elämyksiä, joita voi muistella arjen pyörteissä, mutta asialla on myös kääntöpuolensa. Matkustamisen negatiiviset vaikutukset ympäristöön ja paikallisiin voivat olla suuret: pitkien lentomatkojen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt, maankäytön muutokset ja luontokato kun luontokohteita muutetaan hotellikyliksi, tai yliturismin vaikutus paikallisten elämään.

Nyt on noussut esille uudistava matkailu, joka kääntää perinteisen matkailun vaikutukset päälaelleen. Siinä ideana on, että matka tehdään kestävästi ja matkakohde jätetään paremmaksi kuin ennen vierailua, erityisesti luonnon elinolojen ja paikallisten hyvinvoinnin näkökulmasta.  

Kuvittele matka, jonka taitat hiilineutraalisti esim. junalla tai lähimatkaillen pyörällä polkien. Paikan päällä odottaa ekologisesti, paikallisin voimin rakennettu majoituspaikka, jossa pääset tutustumaan lähiruokaan ja kulttuuriin sekä auttamaan yhteisön kanssa kohteen luonnon suojelussa tai ennallistamisessa. Uudistavassa matkailussa tuet paikallista yrittäjyyttä, taloutta ja kulttuuria sekä edistät samalla luonnon monimuotoisuutta ja hyvinvointia.  

Matkailua voidaan myös hyödyntää työkaluna, kun jotakin aluetta halutaan kehittää kohti elinvoimaisuutta ja hyvinvointia paikallisen yhteisön, luonnon sekä talouden näkökulmasta. Jos alueella on tunnistettu kehittämistarpeita, voidaan kysyä, miten matkailu voisi edistää näiden tarpeiden toteutumista.  Matkailun avulla voidaan esimerkiksi rahoittaa luonnonsuojelua, rakennusten entisöintiä tai paikalliskulttuuria tai tuoda asiakkaita, tuloja tai vapaaehtoistyötä kohteen tarpeiden mukaisesti.

Lisätietoa uudistavasta kehityksestä ja matkailusta saat:  
Katri Einola, katri.einola@ramboll.fi, designer, kestävä kaupunkikehitys  
Kaisa Merilahti, kaisa.merilahti@ramboll.fi, kestävän matkailun asiantuntija 

MATKAILUYRITYKSILLÄ ON PIILEVIÄ INVESTOINTITARPEITA

Matkailualan yritysten kirjo on tunnetusti hyvin moninainen lähtien yritysten tarjoamista palveluista ja tuotteista, yritysten sijainnista, kohderyhmistä ja liiketoiminnan kokoluokasta. Alan yrityksillä on näin ollen myös huomattava määrä erilaisia investointi- ja kehitystarpeita, jotka edellyttävät täsmätoimenpiteitä. 

Ramboll toteutti Business Joensuun Matkailu Goes Global -hankkeen Pohjois-Karjalassa sijaitseville asiakasyrityksille investointikartoituksia vuoden 2022 aikana. Kartoituksilla tunnistettiin yritysten investointi- ja kehitystarpeita, joita työstettiin edelleen mm. kehittämistoimenpiteiden, kannattavuuslaskelmien ja julkisten rahoituslähteiden muodossa. Hankkeessa mukana olleilta yhdeksältä asiakasyritykseltä nousi esille yhteensä lähes 5 miljoonan euron edestä investointitarpeita seuraavien kolmen vuoden aikana.  

Hanke osoitti, että matkailualan yrityksillä on paljon piileviä investointitarpeita ja niiden edistäminen vaatii usein kohdekohtaisia täsmätoimenpiteitä. Hyviä käytäntöjä voidaan hyödyntää myös muilla matkailualueilla.

Rambollissa lisätietoja antaa: Sami Ruotsalainen, sami.ruotsalainen@ramboll.fi, kaupunki- ja aluekehityksen asiantuntija 

NÄKÖKULMA: PYÖRÄMATKAILU ON MERKITTÄVÄ MARKKINA

Pyörämatkailu on merkittävä ja hyvää vauhtia kasvava markkina niin kansainvälisesti kuin Suomessa. Matkailun muodoista pyörämatkailu on siitä ainutlaatuinen, että pyörän selässä ei tarvitse erikseen pysähtyä kokemaan ja näkemään, vaan siinä on koko ajan läheisessä kosketuksessa ympäristöön.  

Pyörämatkailu on ollut Euroopassa jo hyvän tovin muun muassa risteilymatkustusta suurempi markkina. Pyörämatkailun voimistunut kasvutrendi kumpuaa paljolti siitä, että se sopii hyvin nykyajan henkeen ja resonoi vallitsevia arvostuksia ja pyrkimyksiä – rakentuvathan sen vahvuudet pitkälti kestävyyden, aitouden, elämyksellisyyden ja hyvinvoinnin varaan. Kotimaassa pyörämatkailun kysyntäpiikki ajoittuu heinäkuulle. Lyhyehkön sesongin proaktiivinen kasvattaminen voi tuoda merkittäviä hyötyjä alueelle: matkailuaktiviteettien palvelutarjonta ja sesongit laajentuvat ja kasvavat palvelut ja tulot tuovat lisää elinvoimaisuutta alueelle. Avainasemassa pyörämatkailun kehittämisessä ovat laadukkaat olosuhteet ja infrastruktuuri sekä selkeä matkailijan palvelupolku.  

Rambollissa lisätietoja antaa: Kari Hillo, kari.hillo@ramboll.fi, Pyörämatkailu, kestävä liikkuminen.

LUE MYÖS MUISTA AIHEISTAMME

Tutustu aiemmin julkaistuihin aiheisiimme:

  • Olemme kumppanisi kestävän matkailun kehittämiseen
  • Matkailukohteen turvallisuus on yhteistyön tulosta
  • Vastuullisen kokouksen opas on otettu myynnin tueksi Lahdessa
  • Kymijoen ulkoilureitti luo uuden retkeilykohteen Kouvolaan
  • Yrityksesi avuksi Rambollin Zero for Travel-palvelu
  • Pyörämatkailu elää vahvaa nousukautta

LUE 5 VINKKIÄ KOHTI ILMASTOVIISAUTTA!

Lataa vinkkilista itsellesi ja tutustu samalla koko kestävän matkailun vinkkisarjaamme.

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla herää kysymyksiä liittyen matkailun kestävän kehittämisen tarpeisiin kuten:

Konseptit ja liiketoiminnan kehitys
Konseptisuunnittelu
Markkina- ja sijaintianalyysit
Asiakastutkimukset
Kohde- ja aluebrändäys, markkinointi
Kiinteistökehitys ja investorien hankinta
Valmennukset, benchmarking-matkat

Aluesuunnittelu
Masterplanit, alueelliset kehittämissuunnitelmat, matkailustrategiat
Maisema- ja ympäristösuunnittelu, valaistussuunnittelu, opasteet ja digitaalinen opastaminen
Kaavoitus ja siihen liittyvät selvitykset
Liikenne ja saavutettavuus, liikenne palveluna (MaaS) mahdollisuudet
Uudet energiaratkaisut, hiilijalanjälkilaskelmat

Päätöksenteon tueksi
Aluetaloudellisten vaikutusten ja matkailutulojen laskelmat
Tarvekartoitukset ja -analyysit, elinkeinopoliittiset selvitykset

TILAA KESTÄVÄN MATKAILUN UUTISKIRJE

Kestävän matkailun uutiskirje