KESTÄVÄ MATKAILU

Olemme kumppanisi kestävän matkailun kehittämiseen. Tuemme niin matkailuyrityksiä kuin matkailualueita kestävän kehityksen polulla.

Julkaisemme uutiskirjeen kahdesti vuodessa.
Uutiskirjeestä löytyy ajankohtaiset uutiset ja kestävän matkailun vinkit, jotka kannattaa napata talteen.

  

Uudistavan matkailun esimerkki Latviasta

Itäisessä Latviassa lähellä Viron ja Venäjän rajaa uinuu unohdettu neuvostoaikainen ydinohjustukikohta. New European Bauhaus –hankkeessa tukikohtaa kehitettiin houkuttelevaksi vierailukohteeksi.   

kuvakyltista 640X640(1)

Kestävän matkailun asiantuntijamme Kaisa Merilahti pääsi mukaan asiantuntijatiimiin, joka auttoi latvialaista Aluksnen pikkukaupunkia rapistuneen Zeltinin ydinohjustukikohdan kehittämisessä. Alueesta halutaan monipuolinen käyntikohde sekä lähialueen asukkaille että kansainvälisille matkailjoille.

Kehittämistyön ja osallistavan prosessin lähtökohtana oli NEB-ohjelman arvot: Sustainable, Beautiful, Together. Matkailun kehittämisen tavoitteet määriteltiin yhdessä. Perinteisestä poiketen matkailun kehittämisen tavoitteena ei ole matkailijoiden mahdollisimman iso määrä ja kasvuprosentit.
Sen sijaan uudistavan matkailun ajattelutavan mukaisesti tunnistettiin, mitä positiivisia vaikutuksia kohteelle, paikallisille ihmisille ja ympäristölle matkailun lisääntymisellä pyritään tavoittelemaan.  
 

Matkailun kehittämisen tavoitteet Zeltinin tukikohdassa: 

  • Prioriteetti 1) Säilyttää ja suojella kulttuurinen ja historiallinen perintö, myös lisätä paikan arvostusta 
  • Prioriteetti 2) Antaa tukikohdalle uusi elämä, sitä kautta myös palveluja paikallisille
  • Prioriteetti 3) Mahdollisuuksia yrittäjille matkailijoiden määrän kasvun myötä
Matkailu voidaan nähdä uudistavan kehittämisen työkaluna, jolla voidaan saada tuloja ja resursseja, edistää suojelua tai vaikkapa säilyttää perinteitä.  

Alueen toimintojen kehittämiseksi tunnistettiin tärkeimmät kohderyhmät ja heidän palvelutarpeitaan. Lopputuotoksena syntyi roadmap ja aluesuunnitelma kehittämisen tueksi.  Keskeisessä roolissa suunnitelman toimeenpanossa on sidosryhmät ja yhteisöllisyys.  

Tausta: New European Bauhaus –ohjelmassa 20 paikkakuntaa ympäri Eurooppaa sai asiantuntijatiimin tuen erilaisten uutta elämää kaipaavien kohteiden kehittämiseen. Tietoa projekteista: https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus  

Seuraava rahoitushaku New European Bauhaus-ohjelmaan on auki 16.10.2023 asti:  https://www.eiturbanmobility.eu/co-create-neb-call-for-proposals-to-build-sustainable-beautiful-and-inclusive-public-space/

Lisätietoja Rambollissa antaa: Kaisa Merilahti, kaisa.merilahti@ramboll.fi


"Kaksi maata, kaksi kulttuuria, kaksi kieltä ja kaksi aikavyöhykettä, mutta niin paljon yhteistä"

Rajat ylittävää yhteistyötä Perämeren-kaaren alueella

Perämerenkaaren alueen merellisyyteen ja pohjoisuuteen perustuvan matkailun kehityshanke käynnistyi vuonna 2022. Hankkeen kantavana tavoitteena oli, miten rajat ylittävän yhteistyön syventämisellä saadaan Perämerenkaaren alueesta entistä omaleimaisempi ja houkuttelevampi matkailukohde ja millä askelilla tähän päästään. Pidemmän aikatähtäimen tavoitteeksi työn varrella tunnistettiin myös tarve ulottaa Suomen ja Ruotsin yhteistyön perinteet yli rajojen syvemmin myös matkailutoimialalle. Asiantuntijoillamme Kirsi Överstillä ja Kaisa Merilahdella oli ilo päästä laittamaan kädet saveen työn tiimoilta.  

Hankkeen keskiössä oli eri sidosryhmien moninainen osallistaminen rajat ylittävän yhteistyön kehittämiseen. Tätä toteutettiin matkailutoimijoille kohdennetulla kyselyllä, täsmähaastatteluilla, vierailuilla, teematyöpajoilla sekä järjestämällä seminaari. 

Perämerenkaari käsittää tässä yhteydessä Suomen ja Ruotsin rannikkoalueen ulottuen Skellefteåsta muun muassa Haaparannan ja Tornion kautta aina Kalajoelle saakka. Perämerenkaaren yhdistävänä tekijänä tunnistettiin matkailutoimijoille kohdennetun kyselyn perusteella mm. alueen merenkulun ja kaupankäynnin historia, kalastuskulttuuri ja kalastajakylät sekä pienet puukaupungit.  Myös saaristo ja sitä ympäröivä jäätyvä meri tekevät alueesta omaleimaisen unohtamatta sen ainutlaatuista maankohoamisrannikkoa.

GetImageKuva: Perämerenkaaren yhdistävät tekijät ja erityispiirteet. 

Lopputuloksena syntyi yhteistyömalli ja toiminta-askeleet Perämerenkaaren rajat ylittävän matkailun yhteiseen kehittämiseen. Perämerenkaaren matkailutoimijat näkevät monia mahdollisuuksia ja etuja rajat ylittävän yhteistyön syventämisessä. Yhteistyön kehittäminen perustuu alueen ainutlaatuisuuteen kunnioittavasti ja vastuullisesti.  

Avain yhteistyön aktivoimiseen on toistensa parempi tunteminen. Voikin todeta, että yhteistyön syventämisessä jokainen on oikeutettu tekemään aloitteen! 

Tausta: Hankkeesta vastasi BusinessOulu, Oulun kaupunki ja Bothnian Arc -yhdistys yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa osana laajempaa kokonaishanketta Perämerenkaaren kehittämisvyöhykkeen rajaton ja kestävä tulevaisuus 2021-2023. Tietoa projektista: https://bothnianarc.eu/projects    

 Lisätietoja Rambollilla antaa: Kirsi Översti, kirsi.oversti@ramboll.fi ja Kaisa Merilahti, kaisa.merilahti@ramboll.fi 

UUSIA TURVALLISUUSTYÖKALUJA YRITYKSILLE JA MATKAILUALUEILLE

Matkailualan kestävän kehityksen ohjelmaa Sustainable Travel Finland (STF) uudistetaan tämän vuoden aikana. Jatkossa matkailualan vastuullisuustyössä painotetaan nykyistä enemmän turvallisuutta. 

Matkailualan turvallisuuden kehittämiseen on laadittu uusia työkaluja "Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi" –hankkeessa. Yritykset voivat hyödyntää turvallisuuden Lokikirjaa esimerkiksi riskianalyysin tekemiseen, tarkistuslistana tai uusien työntekijöiden perehdytyksen tukena.

Ota yrityksen Lokikirja ja muut materiaalit maksutta käyttöön osoitteessa:
https://www.kestavaanostetta.fi/materiaalipankki/  

Lisätietoja Rambollissa antaa ryhmäpäällikkö
Inna Ampuja, inna.ampuja@ramboll.fi

VALMENNUSTA MATKAILUYRITYSTEN VASTUULLISUUTEEN

Vastuullisuuden edistäminen omassa toiminnassa edellyttää uusia toimintatapojen ja työkalujen omaksumista. Tarjoamme kestävän matkailun valmennuksia, jotka ovat käytännönläheisiä. Valmennukset sisältävät aina tehtäviä, joiden avulla osallistuja jo valmennuksen aikana jäsentää vastuullisuusasioita ja pääsee siten eteenpäin.  Valmennusten teemoja ovat: 

 • Sustainable Travel Finland -ohjelma 
 • Matkailualan sertifikaatit 
 • Hiilijalanjäljen laskeminen ja päästövähennykset 
 • Vastuullisuusviestintä 
 • Kiertotalous 
 • Turvallisuus  

LUE MYÖS MUISTA AIHEISTAMME

Tutustu aiemmin julkaistuihin aiheisiimme:

 • Olemme kumppanisi kestävän matkailun kehittämiseen
 • Matkailuyrityksille oma opas kohti hiilinautraalisuutta
 • Näkökulma: Matkailu on väline alueen uudistavaan kehittämiseen
 • Matkailuyrityksillä on piileviä investointitarpeita
 • Näkökulma: Pyörämatkailu on merkittävä markkina
 • Pyörämatkailu elää vahvaa nousukautta
 • Yrityksesi avuksi Rambollin Zero for Travel-palvelu
 • Vastuullisen kokouksen opas on otettu myynnin tueksi Lahdessa
 • Kymijoen ulkoilureitti luo uuden retkeilykohteen Kouvolaan
 • Matkailukohteen turvallisuus on yhteistyön tulosta
TAPAHTUMA:

TAVATAAN VELOFINLAND-TAPAHTUMASSA JOENSUUSSA

Pyöräalan tapahtuma VeloFinland kokoaa 22.-23.9.2023 pyöräliikenteen, kaupunkisuunnittelun ja pyörämatkailun asiantuntijat ja ajankohtaiset aiheet Joensuuhun. Mukana myös useita Rambollin asiantuntijoiden puheenvuoroja. 

Kurkkaa kestävän liikkumisen projektipäällikkö
Kari Hillon blogi-kirjoitus 
Elinkaariajattelulla lisäpontta pyöräliikenteen investoinneille 

LUE 5 VINKKIÄ UUDISTAVAAN MATKAILUUN!

1. Omaa toimintaa kehittäessä pysähdy miettimään mitä positiivisia vaikutuksia matkailulla tavoitellaan? Vaikutukset voivat olla kohteen ihmisiin, luontoon tai kulttuuriin.  
2. Aseta toiminnan kehittämisen mittarit tavoitteiden mukaisesti. Pohdi miten mittaat positiivisia vaikutuksia kuten hyvinvointia, elinvoimaa tai suojeltua luontoa.

3. Kun suunnittelet uutta, mieti miten luonto tämän asian tekisi? Miten luonto esimerkiksi ratkaisisi uuden kulkureitin paikan tai maiseman hoidon?

4. Ota ideointiin ja toteutukseen koko yhteisö ja kumppanit mukaan. Anna myös asiakkaille mahdollisuus antaa panoksensa. Osallistuminen lisää matkailijalle merkityksellisyyden kokemusta.

5. Nosta esiin eri yhteyksissä miten matkailu voi toimia välineenä tuoda kaivattuja resursseja esimerkiksi soiden ennallistamiseen, erilaisten kohteiden entisöintiin, maisemanhoitoon tai perinteiden säilyttämiseen. Myös vapaa-ajan asukkaat ovat alihyödynnetty voimavara! 

Lataa vinkkilista itsellesi ja tutustu samalla koko kestävän matkailun vinkkisarjaamme.

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla herää kysymyksiä liittyen matkailun kestävän kehittämisen tarpeisiin kuten:

Konseptit ja liiketoiminnan kehitys
Konseptisuunnittelu
Markkina- ja sijaintianalyysit
Asiakastutkimukset
Kohde- ja aluebrändäys, markkinointi
Kiinteistökehitys ja investorien hankinta
Valmennukset, benchmarking-matkat

Aluesuunnittelu
Masterplanit, alueelliset kehittämissuunnitelmat, matkailustrategiat
Maisema- ja ympäristösuunnittelu, valaistussuunnittelu, opasteet ja digitaalinen opastaminen
Kaavoitus ja siihen liittyvät selvitykset
Liikenne ja saavutettavuus, liikenne palveluna (MaaS) mahdollisuudet
Uudet energiaratkaisut, hiilijalanjälkilaskelmat

Päätöksenteon tueksi
Aluetaloudellisten vaikutusten ja matkailutulojen laskelmat
Tarvekartoitukset ja -analyysit, elinkeinopoliittiset selvitykset

TILAA KESTÄVÄN MATKAILUN UUTISKIRJE

Kestävän matkailun uutiskirje