KESTÄVÄ MATKAILU

Olemme kumppanisi kestävän matkailun kehittämiseen. Tuemme niin matkailuyrityksiä kuin matkailualueita kestävän kehityksen polulla.

Lue 5 vinkkiä kiertotalouden hyödyntämiseen matkailussa!

  

Visit Turku Archipelago ottaa askeleita kohti hiilineutraaliutta

ElinaManninen_KEKSI_rambollforestjune-9808.jpg (2)

Visit Turku Archipelago on laatinut suunnitelman hiilineutraaliuden edistämisestä oman alueensa matkailussa.  Matkailun alueorganisaatio on sitoutunut Turun kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä.

Syksyllä 2023 tuli ajankohtaiseksi määritellä askelmerkit, joiden avulla Visit Turku Archipelago voi edetä kohti tavoitetta. Alueorganisaatio on jo aktiivisesti edistänyt matkailualan kestävyyttä tukemalla yrityksiä Sustainable Travel Finland -ohjelmassa. Myös alueellinen STF-merkki saavutetaan pian. Seuraava luonteva askel on matkailuyritysten hiilineutraaliuden edistäminen.  

Suunnitelmaa laadittaessa tunnistettiin toimenpiteitä, joilla Visit Turku Archipelago voi tukea alueen yrityksiä ilmastoteoissa. Lisäksi alueorganisaatiolla on mahdollisuus tuotteistamisen keinoin helpottaa asiakkaiden vastuullisia valintoja sekä sidosryhmien kanssa vaikuttaa mm. saavutettavuuden ja sisäisten matkaketjujen vähähiilisyyteen.  

Suunnitelma laadittiin vuorovaikutuksessa alueen matkailuyritysten, kaupungin ilmastotyön ja oman henkilökunnan kanssa.  
Ramboll Finland Oy toimi konsulttina suunnitelman laatimisessa.   

Lisätietoja:
Anne Muurinen, kehitysjohtaja, Visit Turku Archipelago
Kaisa Merilahti, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy


Tieto asiakkaiden liikkumisvalinnoista ja arvoista vie kohti kestävämpiä matkaketjuja

Matkaketjujen sujuvuutta ja vähähiilisyyttä voidaan edistää tiedolla johtamisen keinoin. Kun yhdistetään mobiilidataa liikkumisesta ja tutkittua tietoa asiakkaiden arvoista, voidaan parantaa saavutettavuutta sekä kohdentaa matkailijoille oikeat viestit kestävämpien kulkutapojen valintaan.

Matkailun tilastointi on vakiintunut pitkälti matkailun tilinpidon ja matkustustaseen varaan tuotettuihin tunnuslukuihin. Niiden perusteella voidaan arvioida matkailumarkkinan koon ja matkailualueiden houkuttelevuuden kehittymistä eri ajankohtina. Aikasarjamittareihin nojaava kehityskulku onkin kiinnostava seurannan kohde.

Yöpymisiksi ja euroiksi realisoituvan matkailukysynnän taustalla vaikuttaa kuitenkin motiivitekijöitä, joiden vaikutusmekanismeja kysyntään ei välttämättä kovin syvällisesti tunneta – kuinka hyvin esimerkiksi tiedämme matkailuliikenteen kysynnän ominaisuudet ja tarpeet kohteen valinnan tai sinne pääsemisen kannalta? Entä millaisia eroja on kohderyhmien muutosherkkyydessä suhteessa erilaisiin markkinointiviesteihin?

Telian Crowd Insights on liikennesuunnittelua mullistanut uusi tietolähde. Datalla voidaan muodostaa ajantasainen ja tilastollisesti merkitsevä tilannekuva esimerkiksi matkailukohteen tuottamasta kokonaisliikkumisesta. Matkojen lähtö- ja määräpaikat määritetään tukiasemista saatavalla tiedolla koskien puhelinliittymien liikkeistä ja ajankohdista.

iPad, street, lights.jpg. RMC OnlyMartin Dimitrov

Anonymisoitu ja operaattorien markkinaosuustietojen pohjalta laajennettu tieto kuvaa korkealla maantieteellisellä ja ajallisella resoluutiolla Suomessa asuvien liikkumista yhden vuorokauden aikana. Matkailukohteen saavutettavuusanalyyseissa ja liikenneyhteyksien pullonkaulojen tunnistamisessa on hyödyksi, kun kokonaisliikkumisen volyymi, matkojen suuntautuminen ja aikavaihtelut tunnetaan.

Ihmisten arvot ja asenteet vaikuttavat siihen, miten tarpeet suodattuvat arjen käytännön tason valinnoiksi käytettävissä olevien mahdollisuuksien puitteissa. Arvopohjaista kuluttajatietoa käytetään toistaiseksi niukalti liikennesuunnittelussa tai kestävän matkailun kehittämistoimien suunnittelussa.

Taloustutkimuksen arvopohjainen segmenttitutkimusmalli (Insight 360) on kuluttajapaneeleista ja kohderyhmäkyselyistä yli 10 vuoden ajalta kerätty tutkimusaineisto. Arvoperustainen segmentointi ennustaa valintoja selvästi. Esimerkiksi ympäristötekomyönteisyys on vahvassa yhteydessä liikkumisvalintoihin ja -aikeisiin. Heillä on myös noin kaksinkertainen valmius muutokseen ja totunnaisten tapojen jättämiseen kuin muilla.

Arvoperustaisella segmenttimallilla voidaan muodostaa empiiriseen dataan nojaavia tilastollisia ennustemalleja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi matkailun markkinoinnissa, kohderyhmätietoisten viestintäkärkien muotoilussa ja mahdollisten toimenpiteiden ennakkovaikutusten arvioinnissa.

Yhteistyökumppaniemme Telian ja Taloustutkimuksen datoja valjastamalla avautuu uusia mahdollisuuksia päästä tiedolla johtamisen kautta aiempaa lähemmäksi asiakastarpeita.

Lisätietoja: 
Kari Hillo, projektipäällikkö, kestävä liikkuminen  
Markku Kivari, Lead Specialist, Smart Mobility


MATKAILUTIIMI ESITTÄYTYY

Rambollissa toimii matkailun kehittämisen tueksi monialainen asiantuntijatiimi ja lisäksi hyödynnämme laajaa muuta osaamista ja paikallistoimistoja ympäri Suomen.

Tutustu tiimiläisiimme alta:

Sami Ruotsalainen, Kestävä kaupunki- ja elinkeinokehittäminen

Hei!
Olen Sami ja toimin Rambollilla monimuotoisissa kaupunki- ja aluekehittämisen tehtävissä ja työskentelen Joensuun toimistoltamme käsin. Omat tehtäväni matkailun saralla painottuvat matkailun uusimpien trendien ja markkina- ja toimintaympäristöanalyysien lisäksi matkailukonseptien ja liiketoiminnan kehittämiseen. 

SRUOT

Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri ja liikennetekniikan diplomi-insinööri, joka mahdollistaa matkailualan tarkastelun eri näkökulmista. Olen ollut viime aikoina mukana ympäri Suomea erilaisissa matkailuteemaisissa projekteissa, joissa on laadittu muun muassa matkailun kehittämissuunnitelmia ja maankäytön aluesuunnitelmia, tunnistettu investointipotentiaaleja ja liiketoimintakonsepteja, tarkasteltu matkailun roolia osana alueellista rakennemuutosta ja onpa työpöydällä ollut esillä myös tapahtuma-areenan kehittämistä.

Tykkään matkailusta myös vapaa-ajalla ja siten työskentely matkailualan parissa onkin erittäin mielenkiintoista, koska siinä voi yhdistää sekä ammatillisen osaamisen että matkailun harrastuksena. Tämä mahdollistaa matkoilta poimittujen oppien ja kokemusten soveltamisen asiakkaiden tarpeisiin ja erilaisille alueille. Näinpä matkailun parissa pääsee aina oppimaan uutta ja sisällöt voivat vaihdella hyvin laidasta laitaan.

Ota yhteyttä minuun tästä. 

Sami Ruotsalainen_Japani

 


VALMENNUSTA MATKAILUYRITYSTEN VASTUULLISUUTEEN

Vastuullisuuden edistäminen omassa toiminnassa edellyttää uusia toimintatapojen ja työkalujen omaksumista. Tarjoamme kestävän matkailun valmennuksia, jotka ovat käytännönläheisiä. Valmennukset sisältävät aina tehtäviä, joiden avulla osallistuja jo valmennuksen aikana jäsentää vastuullisuusasioita ja pääsee siten eteenpäin.  Valmennusten teemoja ovat: 

 • Sustainable Travel Finland -ohjelma 
 • Matkailualan sertifikaatit 
 • Hiilijalanjäljen laskeminen ja päästövähennykset 
 • Vastuullisuusviestintä 
 • Kiertotalous 
 • Uudistuva matkailu

UUSIA TURVALLISUUSTYÖKALUJA YRITYKSILLE JA MATKAILUALUEILLE

Matkailualan toimintaympäristössä on tapahtunut viime vuosina muutoksia, joiden takia ymmärretään, että turvallisuuden kokemus muodostuu yhä moninaisimmista tekijöistä. 

Matkailualan turvallisuuden kehittämiseen on laadittu uusia työkaluja "Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi" –hankkeessa. Yritykset voivat hyödyntää turvallisuuden Lokikirjaa esimerkiksi riskianalyysin tekemiseen, tarkistuslistana tai uusien työntekijöiden perehdytyksen tukena.

Ota yrityksen Lokikirja ja muut materiaalit maksutta käyttöön osoitteessa:
https://www.kestavaanostetta.fi/materiaalipankki/  

Lisätietoja Rambollissa antaa ryhmäpäällikkö
Inna Ampuja, inna.ampuja@ramboll.fi

LUE MYÖS MUISTA AIHEISTAMME

Tutustu aiemmin julkaistuihin aiheisiimme:

 • Olemme kumppanisi kestävän matkailun kehittämiseen
 • uudistavan matkailun esimerkki Latviasta
 • Rajat ylittävää yhteistyötä Perämeren-kaaren alueella
 • Matkailuyrityksille oma opas kohti hiilinautraalisuutta
 • Näkökulma: Matkailu on väline alueen uudistavaan kehittämiseen
 • Matkailuyrityksillä on piileviä investointitarpeita
 • Näkökulma: Pyörämatkailu on merkittävä markkina
 • Pyörämatkailu elää vahvaa nousukautta
 • Yrityksesi avuksi Rambollin Zero for Travel-palvelu
 • Vastuullisen kokouksen opas on otettu myynnin tueksi Lahdessa
 • Kymijoen ulkoilureitti luo uuden retkeilykohteen Kouvolaan
 • Matkailukohteen turvallisuus on yhteistyön tulosta

LUE 5 VINKKIÄ KIERTOTALOUDEN HYÖDYNTÄMISEEN MATKAILUSSA!

1. Tunnista miten kiertotalous kytkeytyy matkailutoimialaan.
Matkailu perustuu kiertotalouden periaatteisiin: tavaroiden omistamisen ja ostamisen sijaan kulutus perustuu vuokraamiseeen, aineettomiin elämyksiin ja jakamiseen. Matkailu on antanut uuden elämän monelle vanhalle rakennukselle niin maaseudulla kuin kaupungeissakin.

2. Havahdu huomaamaan kiertotalouden hyödyntämisen potentiaali!
Kiertotalous ei ole pelkästään kierrätystä. Palvelullistuminen antaa yhä enemmän mahdollisuuksia lisäpalveluille ja paketoinnille. Ota asiakkaan näkökulma mukaan ja mieti nykyisiä sekä uusia potentiaalisia palveluja. Voisimmeko tarjota lisämaksusta esim. kyytipalvelua?

3. Tunnista mitä kiertotalous tarkoittaa kumppaneiden ja alihankkijoiden toiminnassa.
Kiertotalous on kokonainen talousmalli, jota kukaan ei voi toteuttaa yksin. Tee hankintapäätökset ja yhteistyösopimukset niin, että edellytät muilta toimialoilta omien kiertotalousmalliensa hyödyntämistä. Matkailulle tärkeitä kumppanialoja ovat mm. rakentaminen, kuljetus, tekstiilit, elintarvikeala ja maatalous.

4. Ota muiden tarjoamat ratkaisut käyttöön.
Käytännön ratkaisuja voi löytyä esimerkiksi energiantuotannossa, jo olemassa olevista jakamisalustoista ja erilaisista yhteisöistä. ResQ-hävikkiruokasuovellus on monelle jo tuttu. Matkailutoimijoilla on myös tärkeä rooli nostaa paikallisia ratkaisuja ja palveluja esiin: alueen oma ruokaosuuskunta tai löytyykö kohteestanne yhteiskäyttöveneitä kuten Skipper vieraillenne?

5. Ota kiertotalous omaksi toimintamalliksi!
Tuo kiertotalous kehittämiskohteeksi oman toimintasi vastuullisuuden kehittämiseen ja lisää se yrityksesi kestävän matkailun kehittämissuunnitelmaan. Tee päivittäisten valintojen tueksi oma hankintaohjeistus. Mieti hankintojen yhteydessä, voisiko tämän tehdä yhteishankintana tai miten hankinnan elinkaaresta saadaan mahdollisimman pitkä.

Lataa vinkkilista itsellesi ja tutustu samalla koko kestävän matkailun vinkkisarjaamme.

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla herää kysymyksiä liittyen matkailun kestävän kehittämisen tarpeisiin kuten:

Konseptit ja liiketoiminnan kehitys
Konseptisuunnittelu
Markkina- ja sijaintianalyysit
Asiakastutkimukset
Kohde- ja aluebrändäys, markkinointi
Kiinteistökehitys ja investorien hankinta
Valmennukset, benchmarking-matkat

Aluesuunnittelu
Masterplanit, alueelliset kehittämissuunnitelmat, matkailustrategiat
Maisema- ja ympäristösuunnittelu, valaistussuunnittelu, opasteet ja digitaalinen opastaminen
Kaavoitus ja siihen liittyvät selvitykset
Liikenne ja saavutettavuus, liikenne palveluna (MaaS) mahdollisuudet
Uudet energiaratkaisut, hiilijalanjälkilaskelmat

Päätöksenteon tueksi
Aluetaloudellisten vaikutusten ja matkailutulojen laskelmat
Tarvekartoitukset ja -analyysit, elinkeinopoliittiset selvitykset