Kartta ympäristöseurantaan

E-Map by Ramboll

Käytätkö paljon aikaa erilaisten ympäristön seurannan tulosten raportointiin? Ovatko tiedot hajallaan eri järjestelmissä? E-Map by Ramboll on ratkaisu! Se kokoaa seurantatiedot automaattisesti tietokantaan ja kartalle, helpottaen ympäristöseurantaasi!

E-Mapilla helpompaa ympäristön seurantaa!

Organisaation velvoitetarkkailut, ympäristötarkkailut ja ympäristöseuranta sisältävät usein monenlaisia tietoja erilaisista lähteistä. Tiedot ovat hajallaan, ja niiden raportointi on aikaavievää. Autamme teitä toteuttamaan tarkkailuja helpommin automaattisen E-Map by Ramboll -palvelun avulla.

Hallitse ympäristöseurannan tietoja helposti

E-Map by Ramboll kokoaa ympäristötarkkailun puolestasi. Se on karttapohjainen tietokanta, johon sisältyvät automaattiset tiedonhakutoiminnot (laboratoriotulokset, kenttämittarit, prosessimittarit, sääasemat ym.). E-Mapin avulla laajat ja pitkäaikaiset ympäristöseurannat ovat tallessa, oikeassa muodossa, ajantasaisina sekä helposti katsottavissa ja raportoitavissa.

Suunnittele toimintaa resurssitehokkaasti

Organisaation toiminnan ympäristövaikutukset ja tarvittavat resurssit ovat hallittavissa ja suunniteltavissa paremmin E-Mapin avulla. Automaattisen tiedonsiirron vuoksi virheiltä vältytään ja toiminta tehostuu. Palvelusta hyötyvät erityisesti ympäristöjohtajat ja -päälliköt ja laatuasioista vastaavat henkilöt sekä organisaatiojohto. 

Viesti sidosryhmille ymmärrettävämmin

Palvelun avulla raportointi ja ympäristöseurannan tietojen esitystapa selkeytyy. Voit kertoa ympäristövaikutuksista ymmärrettävämmin kartan avulla ja samalla lisäät tietojen läpinäkyvyyttä. Kartalle on lisättävissä niin historiatiedot kohteista kuin ajantasaiset tiedot meneillään olevasta ympäristöseurannasta.

HubSpot Video
Tilaa E-Map by Ramboll verkkokaupasta

Kiinnostuitko? Voit tilata E-Mapin ympäristöseurannan ratkaisuksi suoraan tai kysymällä lisätietoa.

Hinta alkaen 9 500 € (alv 0 %), sisältäen järjestelmän rakentamisen ja 1. vuoden ylläpidon.

Referenssejämme

Asiantuntijapalvelumme

Tarvitsetko lisäksi asiantuntijatukea? Oletko esimerkiksi etsimässä apua toimintaasi liittyvien viranomaislupien tai niihin liittyvien velvoitteiden hallinnoinnissa ja raportoinnissa? ▶️Tutustu palveluihimme tästä

Digitaaliset ratkaisumme auttavat hankkeesi kestävässä toteutuksessa. Tutustu:

  • EHS Compass - digiavusteinen asiantuntijapalvelu ja pilvipalvelu (SaaS)  terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioiden (EHSQ-asioiden) hallintaa varten. EHSQ-johtajille ja -päälliköille, organisaatiojohdolle.
  • Sure – verkkotyökalu pilaantuneiden maa-alueiden kestävän kunnostuksen arviointiin, sidosryhmien väliseen vuorovaikutukseen ja raportointiin. Maanomistajille, konsulteille, urakoitsijoille ja valvojille.

Miten voimme olla avuksi?
Asiantuntijamme auttavat löytämään teille parhaat ratkaisut. Jätä yhteystietosi! 

Tilaa tai kysy lisää