Digital & Education uutiskirje

palvelukolmio2-1
ET2A7369

9.2. WEBINAARI

ISO 14001 hyödyt organisaatiolle

Mitä ISO 14001 johtamisjärjestelmän rakentaminen edellyttää organisaatiolta?

Mitä hyötyjä yritys saa hyvin toimivasta järjestelmästä?

Tule esittämään omat teemaan liittyvät kysymyksesi. Webinaari on ilmainen. 

9.2.2022 klo 10.00-11.00

Kouluttajina Petra Lattunen ja Pasi Nissinen

 Ilmoittaudu 
_G2Y8447_280-1-1

16.2. WEBINAARI

Eväitä vastuullisuuden edistämiseen

Kaikille avoin ja ilmainen webinaari vastuullisuuden kehittämisestä liiketoiminnassa.

  • Opit hyödyntämään vastuullisuutta työkaluna strategiatyössä.
  • Saat työkaluja vastuullisuuden edistämiseen.

16.2.2022 klo 10.00-11.00

Kouluttajana Appu Haapio-Karjalainen

 Ilmoittaudu 

Hyvää helmikuuta Rambollin Digital & Education -tiimiltä

Kansainvälistä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivää vietetään 20.2.

Vastuullinen yritys huomioi toimintansa ekologisten ja taloudellisten vaikutusten lisäksi myös sosiaaliset vaikutukset.

Vastuullisuus-teemaisia avoimia tapahtumia Rambollilla:

Tässä uutiskirjeessä lisäksi:

  • Tiedätkö, oletko velvollinen nimeämään turvallisuusneuvonantajan yrityksesi VAK-toiminnassa tai onko TNA:n nimeäminen ajankohtaista?
  • Hydroline Oy on käyttänyt LAWLY-lakiseurantapalvelua jo vuodesta 2017 lakisääteisten velvoitteiden ja vaatimusten tunnistamiseen ja hallintaan. 
  • Riskienhallinnasta suoraviivaisempaa - tule tutustumaan RamRisk-työkaluun Rambollin riskienhallinnan asiantuntijoiden johdolla.
  • Kurkistus uuteen: eLearning -paketti ympäristöasioista tulossa!
Digital & Education -tiimi
LAWLY asiantuntijat
bingqi-huang-HUioC0hfNZ4-unsplash-M11757-280x

Vaarallisten aineiden kuljetus

Tammikuussa pidetty webinaari oli perusteellinen johdatus aiheeseen. Kiitos osallistujille! Seuraava VAK-webinaari huhtikuussa.

Webinaarissa VAK-turvallisuusneuvonantaja ja HSEQ johtava asiantuntija Emil Sandås esitteli mm. lähettäjän, kuljetuksen suorittajan, kuljettajan, kuormaajan ja purkajan vastuut ja velvollisuudet.

”Lähettäjä mm. pakkaa vaarallisen aineen hyväksyttyyn pakkaukseen sekä merkitsee pakkauksen. Kerroin kattavasti myös sekä pakkausten että kuljetusyksikön merkintään liittyvistä määräyksistä.”

Ulkoista TNA:n tehtävät 

Onko turvallisuusneuvonantajan nimeäminen ajankohtaista ja tarvitset asiantuntijan hoitamaan yrityksesi TNA:n tehtävät?

Hinta alkaen 2500€ / vuosi

 Pyydä tarjous 

Osallistu webinaariin

Epäröitkö omaa osaamistasi tunnistaa turvallisuusneuvonantajan tarpeen omassa VAK-toiminnassasi?

Johdatus vaarallisten aineiden kuljetukseen tiellä 27.4.2022

 Ilmoittaudu 
ramboll-refe-kuva-2021 (1)

Hydroline Oy luottaa LAWLY:iin ja Rambollin asiantuntijoiden tukeen HSEQ-asioidensa hoitamisessa

Siilinjärveläinen perheyritys Hydroline Oy on 60-luvulta lähtien suunnitellut ja valmistanut hydraulisylintereitä tarjoten tuotteilleen myös elinkaaripalveluita. Sylintereiden lisäksi yritys valmistaa Siilinjärven Vuorelan ja Puolan Stargardin tuotantolaitoksissaan järjestelmäkokoonpanoja sekä tarjoaa monipuolisia korjaus- ja valmistuspalveluita.

Kuten toimialoilla yleisesti, myös Hydrolinen toimialalla hydrauliikassa vastuullisuuden merkitys korostuu kaiken aikaa. Hydrolinella oli jo vuosien ajan tunnistettu HSEQ-asioiden merkitys osana kestävää liiketoimintaa, mutta lakisääteisten velvoitteiden ja vaatimusten tunnistaminen ja hallinta koettiin haasteellisiksi. Tähän saatiin muutos 2017, kun LAWLY-lakiseurantapalvelu otettiin käyttöön.

‒ LAWLY:n olemassaolosta tulee luottavainen olo, ja HSEQ-asioihin liittyvä työskentely on meillä selkeytynyt kovasti sen käyttöönoton myötä. LAWLY on mahtava työkalu, jonka vaikutukset näkyvät liiketoiminnassa, toteaa HSEQ Managerina Hydrolinella työskentelevä Jan Meyes.

LAWLY by Ramboll tekee lakisisällöt ymmärrettävämmiksi

‒ Meillä ei aiemmin ollut riittävää ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön osaamista. HSEQ-kokonaisuutta hoidettiin muiden töiden ohessa, ja esimerkiksi alan kirjallisuutta hankittiin aina säädösten muuttuessa. Tilanne kuormitti yrityksessä vaatimalla runsaasti tiedonhaun aktiivisuutta. Viimein haasteeseen löytyi ratkaisu: LAWLY. Palvelu poisti taakan harteilta tehden HSEQ-lakisisällöt helpommin ymmärrettäviksi, Meyes kertaa.

LAWLY by Ramboll on ratkaisu yritysten haasteisiin HSEQ-asioihin liittyvän lainsäädännön seurannassa. Se sopii toimijoille, jotka tavoittelevat korkeampaa tasoa HSEQ-johtamisessa ja kartoittavat suunnitelmaa kestävämmälle liiketoiminnalle. LAWLY auttaa pysymään ajantasalla säädösmuutoksista, suorittaa erilaisia riskiarviointeja ja vaatimustenmukaisuusarviointeja sekä järjestelmään liittyviä poikkeama-analyysejä ja suunnittelee korjaavia toimenpiteitä seuraten niiden toteutumista.

Hydrolinella lainsäädännön seuraaminen on uskottu LAWLY-tiimille

Ennen LAWLY:a Hydroline oli haasteen edessä, sillä asiakkaat halusivat enenevässä määrin tietoa ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyen. Samaan aikaan liikevaihdon ja henkilöstön kasvu alkoi olla tasolla, joka vaati HSEQ-asioiden tarkempaa huomioimista yrityksen toiminnan näkökulmasta. Lainsäädännön seuraaminen on tärkeää, sillä Hydrolinella on käytössään ISO-standardit 45001, 14001 ja 9001, jotka kertovat yrityksen sitoutuvan vastuullisuuteen.

‒ Vastuullisuus on meille ja asiakkaillemme tärkeää. Asiakkaamme haluavat konkreettisia toimenpiteitä ja todisteita vastuullisuustyöstä. Heille ei kelpaa, että kerromme asioista palavereissa, vaan he haluavat tulla paikan päälle auditoimaan ja toteamaan asiat itse. Koska toimimme tiettyjen standardien mukaisesti, meidät auditoi vuosittain kolmas osapuoli. Tähän saakka kaikki on mennyt hyvin, sillä meillä on hyvät työkalut, joilla työ saadaan tehtyä, toteaa Meyes.

Hydrolinella LAWLY on päivittäisessä käytössä vaatimusrekisterin muodossa. Rekisteri auttaa tunnistamaan merkittävimmät, lainsäädännöstä johdettavat vaatimukset ja seuraamaan toimintojen tasoa ja vaatimustenmukaisuutta. Rekisterin avulla Meyes löytää helposti ne vaatimukset, jotka soveltuvat juuri Hydrolinen tarpeisiin. Hydrolinella vaatimusrekisteri kattaa muun muassa ympäristöjohtamisen, ilmanpäästöt, veden ja jätevedet, jätteet ja vaaralliset jätteet, vaaralliset kemikaalit, haitalliset aineet ja yleisen työturvallisuusjohtamisen.

HSEQ-asiantuntijapalveluita ja LAWLY:a on helppo suositella

HSEQ-asioista työssään vastaava Meyes kertoo, että LAWLY:a on helppo suositella erityisesti sellaisille yrityksille, joissa ei aiemmin ole toimittu laatu- ja ympäristöasioiden parissa. LAWLY tuo Meyesin mukaan tilaa ja aikaa keskittyä opettelemaan asioita, ja se on hyvä järjestelmä taustalla, sillä kaikki tieto ei näin tule yhtenä vyörynä. Vaatimuksia ja ohjeita omalle toiminnalle voi napsia hiljalleen ja ymmärrettävästi.

‒ Esittelen LAWLY:a aktiivisesti asiakkaille ja sidosryhmille, jotka usein vastaavat asiantuntijoina HSEQ-asioista asiakasyrityksissämme. Vaihdamme kollegoiden kanssa paljon tietoa HSEQ-asioiden hoitamiseen liittyen, ja kyllähän tämä kiinnostusta herättää, kertoo Meyes.

LAWLY:n lisäksi Hydrolinella on vuodesta 2019 lähtien ollut käytössään Rambollin HSEQ-asiantuntijapalvelut, jonka puitteissa asiantuntijatiimi tarjoaa konsultointipalvelua HSEQ-asioiden hallintaan ja johtamiseen yrityksissä. Meyes kertoo olevansa tyytyväinen sekä asiantuntijapalveluihin että hyvin sujuneeseen yhteistyöhön.

‒ HSEQ-asiantuntijapalveluiden tarpeesta olemme laatineet aina alkuvuodesta suunnitelman, jonka mukaisesti olemme pääsääntöisesti edenneet. Palvelun kautta saa nopeasti apua myös sellaisiin tilanteisiin, joissa ei välttämättä löydy itseltä varmuutta toimia. Palvelu on hyvä, sillä kun kaikkea ei tarvitse selvitellä itse, voi keskittyä toisaalla omaan tekemiseen.

LAWLY - Ratkaisu yrityksesi
EHSQ-haasteisiin

LAWLY tarjoaa luotettavan ratkaisun organisaatioille, jotka tavoittelevat korkeampaa tasoa EHSQ-asioiden hoidossa ja kartoittavat toimintasuunnitelmaa kestävämmän liiketoiminnan luomiseksi.

RamRisk vie riskienhallinnan uudelle tasolle

Jos johdat projekteja, työskentelet laadun ja laadunvarmistuksen (QA) tai projektijohtamisen parissa, tule kuuntelemaan Rambollin riskienhallinta-asiantuntijoita 3.3. klo 8.30-9.30. Saat käytännön vinkkejä, miten suoraviivaistaa riskienhallintaprosessia.

Webinaari on ilmainen ja pidetään englanniksi.

ympäristöasioiden perusteet koulutus

eLearning – koulutusta juuri silloin kuin se teidän yrityksellenne parhaiten sopii

Osaamisen kehittäminen verkon kautta on joustava ja resurssitehokas vaihtoehto tai täydennys perinteiselle luokkaopetukselle. Kurssin osallistujat eivät ole velvollisia suorittamaan koulutusta samaan aikaan ja samassa paikassa ja heille annetaan mahdollisuus oppia omaan tahtiinsa.

Ramboll tarjoaa eLearning-koulutuspalveluita nyt myös suomeksi ja ensimmäisenä palvelupakettina helmikuussa 2022 lanseerataan ISO 14001 -johtamisjärjestelmän perusteita avaava koulutus.

Verkko-oppiminen on erityisen kiinnostavaa teille, jos

  • teillä on maantieteellisesti hajautunut organisaatio
  • haluatte kouluttaa työntekijöitä yksilöllisesti
  • teitä kiinnostaa kustannus- ja aikatehokas koulutus

Tilaukset ja tiedustelut eLearning-koulutuspaketeista:

Petra Lattunen, Education lead, petra.lattunen@ramboll.fi, p. +358 45 652 3213

Tilaa uutiskirjeemme

Joko kollegallesi ja yhteistyökumppanillesi tulee uutiskirjeemme? Tarjoamme tilaajille säännöllisesti tietoa lainsäädäntöön ja asetuksiin liittyvistä muutoksista ja ajankohtaisista asioista. 

 Tilaa uutiskirje tästä